ІНТЕРМЕДІАЛЬНИЙ ДИСКУРС ПОВІСТІ Р. ІВАНИЧУКА «СМЕРТЬ ЮДИ»

Автор(и)

  • Галина Володимирівна Бітківська Київський університет імені Бориса Грінченка, кафедра світової літератури Гуманітарного інституту

Ключові слова:

інтермедіальний дискурс, вербальний образ, візуальний образ, текст, претекст, літературний журнал

Анотація

У статті досліджено взаємодію вербального та візуального образів на матеріалі повісті Р. Іваничука «Смерть Юди». Виявлено асоціативні зв’язки між текстом (повістю «Смерть Юди») і претекстом (фрескою Леонардо да Вінчі «Таємна вечеря»), між текстом та його матеріальним носієм — літературним журналом. Визначено семантику творів образотворчого мистецтва у повісті.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Галина Володимирівна Бітківська, Київський університет імені Бориса Грінченка, кафедра світової літератури Гуманітарного інституту

доцент кафедри світової літератури, докторант кафедри української літератури, компаративістики та соціальних комунікацій Київського універ- ситету імені Бориса Грінченка, кандидат педагогічних наук, доцент

Посилання

Антофійчук В.І. Своєрідність трансформації євангельського сюжетно-образного матеріалу в українській літературі ХХ століття : автореф. дис. … д-ра філол. наук : 10.01.01 «Укр. література» / Володимир Іванович Антофійчук. — К. : Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка, 2002. — 37 с.

Вазарі Дж. Життєписи найславетніших живописців, скульпторів та архітекторів / Дж. Вазарі ; перекл. з італ. А. Перепаді, П. Соколовського. — К. : Мистецтво, 1970. — 520 с.

Галябарда С. Сповідь Іуди / С. Галябарда // Вітчизна. — 1991. — № 12. — С. 19–20.

Голота Л. Роман Іваничук: «Моя професія − перо» / Л. Голота // Слово Просвіти. − 2009. − Ч. 21 (28 травня − 3 червня). − С. 8.

Дзуффи С. Большой атлас живописи. Изобразительное искусство. 1000 лет / Стефано Дзуффи. — М. : ОЛМА-ПРЕСС, 2007. — 432 с.

Дмитриева Н.А. Краткая история искусств. Вып. 1: От древнейших времен по XVI век : очерки / Н.А. Дмитриева. — М. : Искусство, 1985. — 319 с.

Ємчук Т.Б. Типологія художнього осмислення тоталітаризму в антиколоніальній прозі другої половини ХХ століття (романи Р. Іваничука та Г. Ґріна) : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.01.05 «Порівняльне літературознавство» / Тетяна Богданівна Ємчук. — Тернопіль : Тернопільський націон. пед. ун-т ім. В. Гнатюка, 2007. — 20 с.

Іваничук Р. Смерть Юди : повість : початок / Р. Іваничук // Кур’єр Кривбасу. — 1997. — № 69–70. — С. 12–28.

Іваничук Р. Смерть Юди : повість : продовження / Р. Іваничук // Кур’єр Кривбасу. — 1997. — № 71–72. — С. 8–29.

Іваничук Р. Смерть Юди : повість : закінчення / Р. Іваничук // Кур’єр Кривбасу. — 1997. — № 73–74. — С. 5–28.

Мережковский Д.С. Воскресшие боги. Леонардо да Винчи / Д.С. Мережковский ; подгот. текста М. Безродного ; послесл. Дм. Панченко. — М. : Худ. лит., 1990. — 640 с.

Слабошпицький М. Роман Іваничук : літ.-критич. нарис / М. Слабошпицький. — К. : Рад. письм., 1989. — 206 с.

Церна Г.М. «Мистецтво — то вічне шукання…» / Г.М. Церна ; Кіровоградський держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка // Наукові записки. Серія: філологічні науки (літературознавство). — 2006. — Вип. 70. — С. 315–322.

Downloads


Переглядів анотації: 97

Опубліковано

2016-03-11

Як цитувати

Бітківська, Г. В. (2016). ІНТЕРМЕДІАЛЬНИЙ ДИСКУРС ПОВІСТІ Р. ІВАНИЧУКА «СМЕРТЬ ЮДИ». Літературний процес: методологія, імена, тенденції, (4). вилучено із https://litp.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/252