OPUKIWANIE NIEWIADOMEJ. REINTERPRETACJE ROMANTYCZNEGO MITU PÓŁNOCY W "MOJEJ EUROPIE" JURIJA ANDRUCHOWYCZA I ANDRZEJA STASIUKA

Автор(и)

  • Grażyna  Tomaszewska Київський університет імені Бориса Грінченка, кафедра світової літератури Гуманітарного інституту

Ключові слова:

Jurij Andruchowycz, Andrzej Stasiuk, Europa Środkowa, mit Północy, romantyzm, podróż

Анотація

Artykuł przybliża czytelnikowi teksty Jurija Andruchowycza i Andrzeja Stasiuka, autorów esejów (Środkowowschodnie rewizje Andruchowycza i Dziennik okrętowy Stasiuka), zatytułowanych łącznie Moja Europa. Dwa eseje o Europie zwanej Środkową. Autorka wpisuje oba eseje w obecne w kulturze przeciwstawienie Północy i Południa, ujmując je jako reinterpretację romantycznego mitu Północy. Szczególnie interesujące w tym kontekście, że dla obu twórców tak rozumianą Północą — a zatem krainą chmurną, ciemną, pełną tęsknot ku nieskończoności, wolności, ale także wywołującą melancholię — jest Europa Środkowa. Najpełniej wyraża się do w doświadczeniu autentyzmu, jakie podczas spotkań z mieszkańcami tej części świata odczuwają i zapisują obaj eseiści.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Grażyna  Tomaszewska, Київський університет імені Бориса Грінченка, кафедра світової літератури Гуманітарного інституту

кандидат філологічних наук, доцент

Посилання

Andruchowycz J. Środkowowschodnie rewizje, w: J. Andruchowycz, A. Stasiuk, Moja Europa. Dwa eseje o Europie zwanej Środkową, Wołowiec, 2007.

Czermińska M. Słowo wstępne. Miejsca autobiograficzne Czesława Miłosza, w: Czesława Miłosza “północna strona”, red. M. Czermińska, K. Szalewska, Pelplin, bez daty wyd.

Horodecka M. Wypełnianie przestrzeni. O “Dukli” Andrzeja Stasiuka, w: Literatura i przestrzeń. Postacie autobiografizmu w literaturze polskiej XX i XXI wieku, pod red. B. Gutowskiej B. Nowackiej, Katowice, 2008.

Janion M. Estetyka średniowiecznej Północy, w: tejże, Prace wybrane, t. 4, Kraków, 2001.

Janion M. Natura, w: tejże, Prace wybrane, pod red. M. Czermińskiej, t.4, Kraków, 2001.

Malczewski A. Maria. Powieść ukraińska, oprac. S. Pigoń, Kraków, 1947.

Mickiewicz A. Literatura słowiańska. Kurs trzeci, w: tegoż, Dzieła, t. 10, oprac. J. Maślanka, Warszawa, 1998.

Słomińska N. Rozważania podkarpackie, czyli o wędrówkach bohatera “Dukli” i “Dziennika okrętowego” Andrzeja Stasiuka, “Pamiętnik Literacki”, 2006, z.4.

Stasiuk A., Dziennik okrętowy, w: J. Andruchowycz, A. Stasiuk, Moja Europa.

de Staël A. L. H., O literaturze, w: tejże, Wybór pism krytycznych, przeł. i oprac. A. Jakubiszyn-Tatarkiewicz, Wrocław, 1954.

Ziętek Z. Przestrzeń i pamięć (Andrzej Stasiuk w poszukiwaniu nowej tożsamości), w: Maski współczesności. O literaturze i kulturze XX wieku, red. L. Burska i M. Zaleski, Warszawa, 2000.

Downloads


Переглядів анотації: 88

Опубліковано

2016-03-11

Як цитувати

 Tomaszewska, G. (2016). OPUKIWANIE NIEWIADOMEJ. REINTERPRETACJE ROMANTYCZNEGO MITU PÓŁNOCY W "MOJEJ EUROPIE" JURIJA ANDRUCHOWYCZA I ANDRZEJA STASIUKA. Літературний процес: методологія, імена, тенденції, (4). вилучено із https://litp.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/250