"KSIĘGA MYCH MARZEŃ" — KIJOWSKIE LATA BOLESŁAWA LEŚMIANA

Автор(и)

  • Hanna Ratuszna Київський університет імені Бориса Грінченка, кафедра світової літератури Гуманітарного інституту

Ключові слова:

Bolesław Leśmian, Kijów, Ukraina, modernizm, wątek, temat, wizerunek, poezja

Анотація

Autorka omawia w swoim tekście okres młodości Bolesława Leśmiana, który poeta spędził w Kijowie, dokąd jego rodzice przeprowadzili się z Warszawy. Szczególna uwaga zostaje poświęcona wpływowi tego “ukraińskiego” okresu życia Leśmiana na jego dalszą twórczość poetycką, silnie nacechowaną wpływami romantycznymi, zwłaszcza tymi spod znaku tzw. szkoły ukraińskiej w poezji polskiej: ślady te manifestują się między innymi poprzez odmalowywanie ukraińskiego pejzażu, fascynację folklorem, nawiązania do ważnych postaci ukraińskiej kultury. Osobne miejsce zajmuje zagadnienie wizerunku Kijowa, jaki wyłania się z epistolografii Leśmiana z tego okresu. Poeta przebywał w Kijowie w latach: i w utworach z tego okresu pojawiają się już najważniejsze wątki, tematy, jakie poruszy on w swej późniejszej twórczości.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Hanna Ratuszna, Київський університет імені Бориса Грінченка, кафедра світової літератури Гуманітарного інституту

кандидат філологічних наук, доцент

Посилання

“Głos”, Warszawa 1897, nr 16, por. tamże, s. 200.

Leśmian B. Ideały, w: B. Leśmian, Utwory rozproszone. Listy, zebrał i oprac. J. Trznadel, Warszawa, 1962.

Leśmian B. Las, w: B. Leśmian, Utwory rozproszone. Listy, zebrał i oprac. J. Trznadel, Warszawa, 1962.

Leśmian B. Śród nocy, B. Leśmian, Utwory rozproszone. Listy, zebrał i oprac. J. Trznadel, Warszawa, 1962.

Leśmian B. Ubóstwo miłości, w: B. Leśmian, Utwory rozproszone. Listy, zebrał i oprac. J. Trznadel, Warszawa, 1962.

Leśmian B. Utwory rozproszone. Listy, pod red. J. Trznadla, Warszawa, 1962.

Leśmian B. Z cyklu “Sny”, w: B. Leśmian, Utwory rozproszone. Listy, zebrał i oprac. J. Trznadel, Warszawa, 1962.

Łopuszański P. Bolesław Leśmian. Marzyciel nad przepaścią, Warszawa, 2006.

Podraza-Kwiatkowska M. Epifanie młodopolskie, w: Stulecie Młodej Polski, pod red. M. Podrazy-Kwiatkowskiej, Kraków, 1995.

“Przegląd Tygodniowy”, Warszawa, 1898, nr 11

Przesmycki Z. Walka ze sztuką, w: Programy i dyskusje literackie, pod red. M. Podrazy — Kwiatkowskiej, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk, 1977

Trznadel J. Wstęp, w: B. Leśmian, Poezje wybrane, Kraków, 1974.

Trznadel J. Wstęp, w: B. Leśmian, Utwory rozproszone. Listy, zebrał i oprac. J. Trznadel, Warszawa, 1962.

Wanat A. W sprawie debiutu Bolesława Leśmiana, “Ruch Literacki”, 1964, z. 3.

Wasyłenko W. Ukraińskim tropem polskich pisarzy XIX i XX wieku, Poznań 1996.

Wasyłenko W. A. Wanat i J. Trznadel, Twórczość Leśmiana (próba przekroju), Warszawa, 1964.

Downloads


Переглядів анотації: 125

Опубліковано

2016-03-11

Як цитувати

Ratuszna, H. (2016). "KSIĘGA MYCH MARZEŃ" — KIJOWSKIE LATA BOLESŁAWA LEŚMIANA. Літературний процес: методологія, імена, тенденції, (4). вилучено із https://litp.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/249