АВТОРСЬКА СТРАТЕГІЯ ВПЛИВУ НА ЧИТАЧА У ТВОРАХ ТАНІ МАЛЯРЧУК

Автор(и)

  • Ольга Анатоліївна Хамедова

Ключові слова:

автор, читач, наратор, наратив, комунікативна стратегія

Анотація

У статті досліджуються діалогічні взаємини автора і читача у збірці новел «Говорити» сучасної української письменниці Тані Малярчук. Виявлена наративна структура її творів, визначено наративні моделі і типи нараторів. Різноманітні наративні форми стали важливим елементом авторської комунікативної стратегії, завдяки якій створено власну модель читача — іронічного, дотепного, здатного розпізнати і прийняти авторське запрошення до співтворчості.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Ольга Анатоліївна Хамедова

доцент кафедри української літератури, компаративістики та
соціальних комунікацій Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат філологічних наук, доцент.

Посилання

Зубрицька М. Homo legens: читання як соціокультурний феномен [Текст] / М. Зубрицька. — Л. : Літопис, 2004. — 352 с.

Хализев В.Е. Теория литературы : учеб. [Текст] / В.Е. Хализев — М. : Высш. шк., 2005. — 405 с.

Франко І. Із секретів поетичної творчості [Текст] / Іван Франко // Історія української літературної критики та літературознавства. Хрестоматія : у 3 кн. — К. : Либідь, 1998.

Гром’як Р. Орієнтації. Розмисли. Дискурси. 1997–2007 [Текст] / Роман Гром’як. — Т. : Джура, 2007. — 368 с.

Рябчук М.М. Наративні моделі сучасної української прози (Софія Андрухович, Любко Дереш, Таня Малярчук, Світлана Пиркало, Наталка Сняданко, Марина Соколян ) [Текст] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : спец. 10.01.01 «Українська література» / М.М. Рябчук. — К., 2011. — 21 с.

Легкий М.З. Форми художнього викладу в малій прозі І. Франка [Текст] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : спец. 10.01.01 «Українська література» / М.З. Легкий. — Л., 1997. — 17 с.

Качмар В.П. Повістева творчість Богдана Лепкого. Типи нарації [Текст] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : спец. 10.01.01 «Українська література» / В.П. Качмар. — К., 2006. — 18 с.

Малярчук Т. Говорити [Текст] / Таня Малярчук. — Х. : Фоліо, 2007. — 187 с.

Лановик М.Б. Українська усна народна творчість : навч. посіб. [Текст] / Лановик М.Б., Лановик З.Б. — К. : Знання-Прес, 2006. — 591 c.

Ткачук О.М. Наратологічний словник [Текст] / О.М. Ткачук. — Т. : Астон, 2002. — 173 с.

Зборовська Н. Феміністичний триптих Євгенії Кононенко в контексті загальноукраїнської проблематики [Текст] / Ніла Зборовська // Слово і Час. — 2005. — № 6. — С. 57–68.

Повєткін Є. «В літературі мусить бути хоч щось святе…» Інтерв’ю з письменницею Танею Малярчук [Електронний ресурс] / Є. Повєткін // Режим доступу : http://kut.org.ua/books_a0089.php

Голобородько Я. Ікебана a la Таня Малярчук [Електронний ресурс] / Ярослав Голобородько // Дзеркало тижня. Україна. —2008. — № 21, 6 червня. — Режим доступу : http://gazeta.dt.ua/CULTURE/ikebana_a_la_tanya_malyarchuk.html

Сливинський О. Таня Малярчук: «Говорити» чи перестати? [Електронний ресурс] / О. Сливинський. — Режим доступу : http://sumno.com/article/tanya-malyarchuk-govoryty-chy-perestaty/

Downloads


Переглядів анотації: 111

Опубліковано

2016-03-11

Як цитувати

Хамедова, О. А. (2016). АВТОРСЬКА СТРАТЕГІЯ ВПЛИВУ НА ЧИТАЧА У ТВОРАХ ТАНІ МАЛЯРЧУК. Літературний процес: методологія, імена, тенденції, (4). вилучено із https://litp.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/246