ІНФОРМАЦІЙНА АГЕНЦІЯ «РЕЙТЕР»: ВИНИКНЕННЯ, ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ, СУЧАСНИЙ СТАН

Автор(и)

  • Ігор Володимирович Срібняк

Ключові слова:

телеграф, інформаційна агенція «Рейтер», газета, новини, кореспондент, редактор, засоби масової інформації

Анотація

У статті простежено історію створення та розвитку інформаційної агенції «Рейтер», особли-
вості її функціонування та основні напрямки діяльності. Чільну увагу приділено сьогоденню компанії, зокрема пропонованим нею новітнім інформаційним продуктам; проаналізовано її принципи роботи на медійному ринку планети.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Ігор Володимирович Срібняк

завідувач кафедри всесвітньої історії Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор історичних наук, професор

Посилання

Жиленко І.Р. Особливості подачі новин інформаційними агентствами Рейтер, ІТАР-ТАРС, УКРІНФОРМ / І.Р. Жиленко, О.О. Трубачова // Ученые записки Таврического национального уни-

верситета им. В.И. Вернадского. – Сімферополь, 2011. – Т. 24 (63), № 4, ч. 1. – С. 409–414. – (Серия «Филология. Социальные коммуникации»).

Климнюк Т.А. “Reuters” – провідне інформаційне агентство світу / Т.А. Климнюк // Науковий вісник Волинського нац. ун-ту ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 21. – С. 115–118. – (Серія

«Журналістика»).

Коломієць В.Ф. Міжнародні інформаційні системи [Електронний ресурс] / В.Ф. Коломієць. – Режим доступу : http://mirror01.users.i.com.ua/~perlyna/ BookKolomiec/index-book.htm

Могилевская Э. Информационные агентства в современном сетевом пространстве [Электронный ресурс] / Э. Могилевская // Релга. – 2007. – 05 грудня. – № 17 (162). – Режим доступа :

http://www.relga.ru/Environ/ WebObjects/tguwww.woa/wa/Main

Погорелый Ю.А. Информационное агентство : стиль оперативных сообщений [Электронный ресурс] / Ю.А. Погорелый. – Режим доступа : http://www.evartist.narod.ru/text19/018.htm

Раевский Л. Агентство Рейтер сообщает... К 110-й годовщине со дня смерти Пауля Рейтера // Еврейская газета. – Берлин, 2009. – № 03 (79).

Супруненко С.І. Історія виникнення та розвитку інформаційних агентств [Електронний ресурс] / С.І. Супруненко. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vdakk/2009_2/23.

html

Срібняк І.В. Британська преса і журналістика в ХVІІ–ХХ ст. / І.В. Срібняк, М.Г. Палієнко. – К., 2005. – 26 с.

Срібняк І.В. Зарубіжні мас-медіа : виникнення, особливості функціонування, основні тенденції розвитку (ХVІІ–ХХ ст.) / І.В. Срібняк, М.Г. Палієнко. – К. : Науково-дослідний центр орієнталісти-

ки ім. Омеляна Пріцака. – 2011. – 152 с.

Федченко П.М. Преса та її попередники. Історія зародження й основні закономірності розвитку / П.М. Федченко. – К., 1969. – 350 с.

Read, Donald. The Power of News. The History of Reuters 1849–1989 / Donald Read. – Oxford : Oxford University Press, 1992. – 431 р.

Reuters Group plc – Британське агентство новин «Рейтер» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.reuters.com/

Downloads


Переглядів анотації: 497

Опубліковано

05.03.2016

Як цитувати

Срібняк, І. В. (2016). ІНФОРМАЦІЙНА АГЕНЦІЯ «РЕЙТЕР»: ВИНИКНЕННЯ, ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ, СУЧАСНИЙ СТАН. Літературний процес: методологія, імена, тенденції, (3). вилучено із https://litp.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/236