ПРОБЛЕМА ҐЕНДЕРНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ В РАДЯНСЬКИХ СЮЖЕТАХ (НА МАТЕРІАЛІ РОМАНІСТИКИ 1930-х років )

Автор(и)

  • Оксана Степанівна Філатова

Ключові слова:

роман, ґендер, образ, ідентичність, тип, «нова» реальність

Анотація

У науковій розвідці на матеріалі української романістики 1930-х років здійснено спробу простежити схему нівеляції усталених ґендерних взаємин, а точніше – зміну традиційної ролі жінки в сім’ї та соціумі.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Оксана Степанівна Філатова

професор кафедри української літератури та методики навчання Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського, доктор філологічних наук, професор

Посилання

Агеєва В. Жіночий простір. Феміністичний дискурс українського модернізму / Віра Агеєва. – К. : Факт, 2003. – 320 с.

Бернадська Н.І. Український роман : теоретичні проблеми і жанрова еволюція : [моногр.] / Н.І. Бернадська. – К. : Академвидав, 2004. – 368 с.

Гундорова Т. Соцреалізм : між модерном і авангардом / Тамара Гундорова // Слово і час. – 2008. – № 4. – С. 14–21.

Дзюба І. Література соціалістичного абсурду (Твори українських радянських письменників 30-х років про індустріалізацію, колективізацію, розкуркулення, голод) / Іван Дзюба // Сучасність. –

– № 1. – С. 88–112.

Захарчук І. Війна і слово (Мілітарна парадигма літератури соціалістичного реалізму) / Ірина Захарчук. – Луцьк : ПВД «Твердиня», 2008. – 406 с.

Коллонтай А. Дорогу крылатому эросу! (Письмо к трудящейся молодежи) / А. Коллонтай // Молодая гвардия. – 1923. – № 3. – С. 111–124.

Копиленко О. Визволення / О. Копиленко. – Х. : Держвидав України, 1930. – 397 с.

Копиленко О. Народжується місто / О. Копиленко. – Х. : ДВОУ. Література і мистецтво, 1934. – 204 с.

Ле І. Історія радості // Ле І. Твори : в 3 т. / Іван Ле. – К. : Держ. вид-во художньої л-ри, 1955. – Т. 3. – 1955. – С. 9–315.

Матич О. Суета вокруг кровати (Утопическая организация быта и русский авангард) / О. Матич // Литературное обозрение. – 1991. – № 11. – С. 80–84.

Михайлова А.А. Ерос як естетична і поетологічна проблема української прози 20–30-х років XX століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.01.01 «Українська література» / Алла Анатоліївна Михайлова. – Дніпропетровськ, 2004. – 18 с.

Тимофеев Л.И. Теория литературы. Основы науки о литературе / Л.И. Тимофеев. – М. : Гос. учебно-пед. изд-во Министерства просвещения РСФСР, 1948. – 384 с.

Хархун В.П. Соцреалістичний канон в українській літературі : ґенеза, розвиток, модифікації : [моногр.] / В.П. Хархун. – Ніжин : ТОВ «Гідромас», 2009. – 508 с.

Downloads


Переглядів анотації: 119

Опубліковано

05.03.2016

Як цитувати

Філатова, О. С. (2016). ПРОБЛЕМА ҐЕНДЕРНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ В РАДЯНСЬКИХ СЮЖЕТАХ (НА МАТЕРІАЛІ РОМАНІСТИКИ 1930-х років ). Літературний процес: методологія, імена, тенденції, (3). вилучено із https://litp.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/233