ПОЕТИКА ЕКФРАЗИ В НАТУРФІЛОСОФСЬКІЙ ЛІРИЦІ МИКОЛИ БАЖАНА

Автор(и)

  • Наталія Валентинівна Науменко

Ключові слова:

природа, лірика, творчість М. Бажана, екфразис, образ, музика, живопис

Анотація

У статті аналізуються натурфілософські твори М. Бажана, концептуальними образотворчими
чинниками в яких стали прийоми різних мистецтв. Показано, що мистецька синестезія надає
оповіді специфічного емоційного забарвлення, притаманного винятково поетичному осмис-
ленню світу, постає з прагнення автора створити багатогранні образи довкілля та вписаної
в нього людини.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Наталія Валентинівна Науменко

професор кафедри українознавства Національного університету харчових технологій, доктор філологічних наук

Посилання

Антонич Б.-І. Велика гармонія (Модерністична поезія ХХ століття) / Богдан-Ігор Антонич ; передм. Д. Павличка. – К. : Веселка, 2003. – 352 с. – (Шкільна бібліотека).

Бажан М.П. Поезії [Електронний ресурс] / Микола Бажан. – Режим доступу : http://www.poetryclub.com.ua/metrs_poem.php?poem = 13908

Борейко В.Е. Введение в природоохранную эстетику / В.Е. Борейко. – К. : Изд-во Киевского эколого-культурного центра, 2001. – 200 с.

Екфразис : вербальні образи мистецтва : [моногр.] / за ред. Т.В. Бовсунівської ; пер. з англ. І. Малішевської, з пол. та рос. Д. Литовченка. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2013. – 237 с.

Керлот Х.Э. Словарь символов / Хуан Эдуардо Керлот ; пер. с исп. – М. : REFL-Book, 1994. – 608 с.

Костенко Н.В. Поетика Миколи Бажана : [моногр.] / Н.В. Костенко. – К. : Либідь, 2004. – 509 с.

Науменко Н.В. Образ макросвіту у мікросвіті художнього твору : [моногр.] / Н.В. Науменко. – К. : Вид-во «Сталь», 2013. – 356 с.

Озеров Л.А. Мастерство и волшебство : кн. статей / Л.А. Озеров. – М. : Сов. писатель, 1972. – 392 с.

Семенюк Г.Ф. Літературна майстерність письменника : підруч. / Григорій Семенюк, Анатолій Гуляк, Наталія Науменко. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2012. – 367 с.

Юцевич Ю.Е. Словарь музыкальных терминов / ЮЕ. Юцевич. – 3-е изд. – К. : Музычна Украйина, 1988. – 263 с.

Emerson, R.W. Selected Essays / Ralph Waldo Emerson. N.Y. : Longmans, 1982. – 379 p.

Rubins, M. Crossroads of arts, crossroads of cultures : Ecphrasis in Russian and French poetry / Michael Rubins. N.Y. : Palgrave, 2000. – 302 p.

Downloads


Переглядів анотації: 111

Опубліковано

05.03.2016

Як цитувати

Науменко, Н. В. (2016). ПОЕТИКА ЕКФРАЗИ В НАТУРФІЛОСОФСЬКІЙ ЛІРИЦІ МИКОЛИ БАЖАНА. Літературний процес: методологія, імена, тенденції, (3). вилучено із https://litp.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/230