Національні традиції пейзажної лірики У творчості Івана Перепеляка

Автор(и)

  • Людмила Олександрівна Литвинюк

Ключові слова:

концепція, поетика, лірика, етюд, пейзаж, феномен, традиції

Анотація

У статті об’єктом дослідження постає пейзажна лірика, своєрідне трактування якої розкриває головну прикмету мистецько-філософського світогляду Івана Перепеляка. Увагу зосереджено на осмисленні та розкритті письменником соціальних проблем епохи.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Людмила Олександрівна Литвинюк

аспірантка кафедри української літератури, компаративістики та соціальних комунікацій Київського університету імені Бориса Грінченка.

Посилання

Бандура О.М. Теорія літератури / О.М. Бандура. – К. : Рад. Школа, 1969. – 67 с.

Білецький О.І. В мастерской художника слова. Ч. 6: Изображение живой и мертвой природи // О.І. Білецький. Зібр. праць : у 5 т. – К. : Наукова думка, 1996. – Т. 3. – С. 444–489.

Даниленко В.Г. Лісоруб у пустелі. Письменник і літературний процес / В.Г. Даниленко. – К. : Академвидав, 2008. – 352 с.

Дністровий А. «Шістдесятники» – «дев’ятдесятники» : тяглість, розриви, конфронтація? / Анатолій Дністровий // Критика. – 2001. – № 10. – С. 18–20.

Іван Перепеляк. Матеріали до вивчення творчості поета в курсі «Українська література» для учнів загальноосвітніх шкіл та студентів гуманітарних факультетів вищих навчальних закладів І–ІV рів-

нів акредитації : метод. посіб. / Упорядкування В.І. Ковальова ; передмова О.В. Ковалевського. – Х. :

Майдан, 2002.– 196 с.

Перепеляк І.М. На березі світання / Іван Михайлович Перепеляк. – Х. : Прапор, 1976.– 23 с.

Перепеляк І.М. Над Сулою-рікою : поезії / Іван Михайлович Перепеляк. – Х. : Прапор, 1983.– 45 с.

Перепеляк І.М. Поезії та поеми : в 2 т. / Іван Михайлович Перепеляк ; передм. А. Ярещенка. – Х. :

Майдан, 2003. – Т. 1. – 428 с.

Перепеляк І.М. Поеми / Іван Михайлович Перепеляк. – Х. : Майдан, 2007. – 474 с. – («Поезія Слобожанщини»).

Перепеляк І.М. Тополина Оболонь : поезії / Іван Михайлович Перепеляк.– Х. : Майдан, 2011. – Том 1. – 488 с.

Прісовський Є.М. Українська радянська поезія 70-х років / Є.М. Прісовський. – К. : Знання, 1982. – 48 с.

Downloads


Переглядів анотації: 125

Опубліковано

05.03.2016

Як цитувати

Литвинюк, Л. О. (2016). Національні традиції пейзажної лірики У творчості Івана Перепеляка. Літературний процес: методологія, імена, тенденції, (3). вилучено із https://litp.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/227