НАРАТИВНА СПЕЦИФІКА КИТАЙСЬКОЇ ПОСТМОДЕРНІСТСЬКОЇ ПРОЗИ

Автор(и)

  • Наталія Василівна Лендьєл

Ключові слова:

наративізм, постмодернізм, китайська проза, специфіка, наративна модель, літературознавство

Анотація

У статті здійснено спробу визначити основні наративні моделі та специфіку сучасної китайської прози, а також проаналізувати поняття «наративізм» у китайській літературознавчій практиці.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Наталія Василівна Лендьєл

аспірантка кафедри української літератури, компаративістики та соціальних комунікацій Київського університету імені Бориса Грінченка

Посилання

Завидовская Е. Постмодернизм в современной прозе Китая : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.01.03 / Екатерина Александровна Завидовская ; Рос. гум. ун-т. – М., 2005. – 23 с.

Коваленко А. Литература и постмодернизм : учеб. пособ. / А. Коваленко. – М. : Изд-во РУДН, 2004. – 142 с.

Сіверська С. Наративні особливості автобіографічної прози кінця XX – початку XXI століття : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.01.06 / Світлана Федорівна Сіверська ; Терноп. нац. пед. ун-т

ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – 20 с.

Тюпа В.И. Нарратология как аналитика повествовательного дискурса («Архиерей» А.П. Чехова) / В.И. Тюпа. – Тверь, 2001.

Урусов В. Соціальні трансформації та літературні процеси в Китаї в 80–90-і роки ХХ століття [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://dspace.nbuv.gov.ua/dspace/bitstream/

handle/123456789/31333/22-Urusov-NEW.pdf?sequence = 3

Шмид В. Нарратология / В. Шмид. – М. : Языки славянской культуры, 2003. – 312 с.

Sun Dexi. New Views in the 90s’ Prose / Sun Dexi // Journal of Кaifeng university. – 1991. (Сун Десі Новий погляд на прозу 90-х [Електронний ресурс] / Сун Десі // Журнал Кайфенського універси-

тету. – 1991). – Режим доступу : http://en.cnki.com.cn/Article_en/CJFDTOTAL-KFDX199901006.htm

Юе Цзінь. Важливі тенденції досліджень китайської літератури нового століття [Електронний ресурс] / Юе Цзінь. – Режим доступу : http://www.literature.org.cn/Article.aspx?id = 49079

Тан Вейшен. Парадигма моделі дослідження наратології за кордоном [Електронний ресурс] / Тан Вейшен // Сичуанський університет іноземних мов. – 2003. – № 2. – Режим доступу :

http://www.lw23.com/paper_17883661/

Downloads


Переглядів анотації: 154

Опубліковано

05.03.2016

Як цитувати

Лендьєл, Н. В. (2016). НАРАТИВНА СПЕЦИФІКА КИТАЙСЬКОЇ ПОСТМОДЕРНІСТСЬКОЇ ПРОЗИ. Літературний процес: методологія, імена, тенденції, (3). вилучено із https://litp.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/225