РОМАН Ж.-М. Г. ЛЕ КЛЕЗІО «ПУСТЕЛЯ»: ПРОБЛЕМА САМОРЕАЛІЗАЦІЇ ТА ПОШУКУ СВОЄЇ ІДЕНТИЧНОСТІ

Автор(и)

  • Ірина Богданівна Кушнір

Ключові слова:

ідентичність, самореалізація, свій–чужий, батьківщина

Анотація

Стаття присвячена дослідженню проблеми самореалізації та пошуку своєї ідентичності на прикладі застосування схеми «свій–чужий»; розуміння «свого» реалізується лише за умови віддалення і пізнання «чужого». Саме тому подорож у романах Ж.-М. Г. Ле Клезіо є одним із елементів самоідентифікації. Ідентифікація персонажа можлива тільки при усвідомленні свого місця у світі, віднайдення свого коріння, своєї батьківщини. Два пласти реальності роману слугують для пояснення проходження ініціації персонажа.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Ірина Богданівна Кушнір

доцент кафедри світової літератури Львівського національного університету імені Івана Франка, кандидат філологічних наук

Посилання

Леклезио Ж.-М. Г. Пустыня / Ж.-М. Г. Леклезио ; пер. с фр. Ю. Яхниной ; предисл. Л. Андреева. – М. : Родина, 1984. – 416 с.

Фесенко В. Кіт у чоботях, або Фрагментарні роздуми на теми французької літератури останнього десятиліття // Всесвіт. – 2003. – № 5–6. – С. 139–145.

Фесенко В. По той бік світу, або читаючи Ле Клезіо / Валентина Фесенко // Всесвіт. – 2001. – № 7–8. – С. 141–145.

Konate Ch. E. Dossier / Сhristophe-Edouard Konate // Le Clézio J.-M.G. Mondo et autres histoires – Editions Galimard, 1978, 2006. – P. 301–377.

Le Clézio J.M.G. Désert / Jean Marie Gustave Le Clézio. – Gallimard, 1980.

Westerlund F. Jean-Marie Gustave Le Clézio par Fredrik Westerlund [Електронний ресурс] / Fredrik Westerlund. – Режим доступу : http://www.multi.fi/~fredw/

Downloads


Переглядів анотації: 177

Опубліковано

05.03.2016

Як цитувати

Кушнір, І. Б. (2016). РОМАН Ж.-М. Г. ЛЕ КЛЕЗІО «ПУСТЕЛЯ»: ПРОБЛЕМА САМОРЕАЛІЗАЦІЇ ТА ПОШУКУ СВОЄЇ ІДЕНТИЧНОСТІ. Літературний процес: методологія, імена, тенденції, (3). вилучено із https://litp.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/224