Проекція художньої моделі соціалістичного реалізму в новелі Якова Качури «Щастя »

Автор(и)

  • Інна Олександрівна Комаровська

Ключові слова:

соцреалізм, імітат-література, міфологізація

Анотація

У статті досліджується реалізація художньої моделі літератури соціалістичного реалізму
в оповіданні Я. Качури «Щастя», яке є одним із найпоказовіших текстів митця в плані відображення мистецьких тенденцій доби. Простежено основні напрями, які формують імітат-засоби ідеологічного характеру, максимально міфологізуючи засади соціалістичної системи. У системі характерологічних рис особливо виокремлені наскрізні образи як візуального (сонце, зірка), так і аудіального (пісня) характеру, що розкривають постать головної героїні в річищі штампів радянської псевдодійсності. Специфічне місце посідають міфологізовані образи вождів, які корелюють з архетипом Батька.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Інна Олександрівна Комаровська

викладач філологічних дисциплін (українська мова та література, іноземна мова) Вінницького коледжу будівництва і архітектури КНУБА (Вінницький будівельний технікум)

Посилання

Боннелл Виктория Крестьянка в политическом искусстве сталинской эпохи [Электронный ресурс] / Виктория Боннелл [Электронный ресурс] // Советская социальная политика 1920-х–1930-х

годов : Идеология и повседневность : сб. статей. – Режим доступа : http://www.fedy-diary.ru/?p = 3680

Добренко Е. «Правда жизни» как формула реальности / Е. Добренко // Вопросы литературы. – 1992. – № 1. – С. 4–26.

Геллер М. Машина и винтики. История формирования советского человека / Геллер Михаил. – М. : МИК, 1994. – 336 с.

Гончарова О.М. Ритуал и миф в тексте советской культуры (1920–1940-е гг.) / О. Гончарова // Русский текст. – 1996. – № 4. – С. 62–79.

Качура Я. Щастя : [оповідання] / Яків Качура. – К. : Держлітвидав, 1940. – 136 с.

Куляпин А.И. В стране советской жить : мифология повседневной жизни 1920–1950-х гг. [Электронный ресурс] / Куляпин А.И., Скубач О.А. // Критика и семиотика. – 2007. – № 11. – С. 280–

Соціалістичний реалізм [Електронний ресурс] // Словник літературознавчих термінів. – Режим доступу : http://www.ukrlit.vn.ua/info/dict/56g3f.html

Юрчук О. У тіні імперії : Українська література у світлі постколоніальної теорії / О. Юрчук. – К. : ВЦ «Академія», 2013. – 224 с.

Downloads


Переглядів анотації: 102

Опубліковано

05.03.2016

Як цитувати

Комаровська, І. О. (2016). Проекція художньої моделі соціалістичного реалізму в новелі Якова Качури «Щастя ». Літературний процес: методологія, імена, тенденції, (3). вилучено із https://litp.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/222