Мала проза Є. Кононенко як реалістична художня модель українського суспільства межі ХХ–ХХІ ст .

Автор(и)

  • Ніна Василівна Герасименко

Ключові слова:

реалістична новела, жанрово-стильові модифікації, світоглядний конфлікт, жіноча ідентичність

Анотація

У статті на прикладі новелістики Євгенії Кононенко аналізується реалістична новела у типо-
логії жанрово-стильових модифікацій жіночої малої прози межі ХХ–ХХІ ст. Особлива увага акцентується на проблематиці та поетиці творів письменниці, оскільки соціальна та психологічна площини новел яскраво відображають модель вітчизняного суспільства початку ХХІ ст.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Ніна Василівна Герасименко

науковий співробітник відділу української літератури ХХ століття Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України, кандидат філологічних наук

 

 

Посилання

Денисюк І.О. Жанрові проблеми новелістики / І.О. Денисюк // Розвиток жанрів в українській літературі ХІХ ст. ; Науково-видавниче товариство «Академічний експрес». – Львів, 1999. – 280 с.

Зеров М. Українське письменство / Микола Зеров ; упорядн. М. Сулима ; післямова М. Москаленка). – К. : Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2002. – 1301 с.

Квіти в темній кімнаті : Сучасна українська новела : Найяскравіші

зразки української новелістики за останні п’ятнадцять років / упорядн., передм., літ. ред. В. Даниленка. – К. : Ґенеза, 1997. – 419 с.

Кононенко Є. Драні колготки / Євгенія Кононенко // Новели для нецілованих дівчат / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://lib.meta.ua/book/26126/

Кононенко Є. Книгарня «Шок»: [новели, есеї] / Євгенія Кононенко.

– Львів : Кальварія, 2009 – 128 с.

Cтріха М. «Імітація» Євгенії Кононенко як дзеркало доби імітацій [Електронний ресурс] / Максим Стріха ; Український центр культурних досліджень. – Режим доступу : http://culturastudies.

in.ua/, травень 2007 р.

Тарасюк Г. Проза життя без імітацій / Галина Тарасюк // Кур’єр Кривбасу. – 2005. – С. 184.

Фащенко В.В. Багатство справжнє і ілюзорне / В.В. Фащенко // Радянське літературознавство. – 1981. – № 5. – С. 30–37.

Фащенко В.В. Із студій про новелу. Жанрово-стильові питання / В.В. Фащенко. – К. : Дніпро, 1981. – 279 с.

Фащенко В. Новела і новелісти. Жанрово-стильові питання (1917–1967) / В.В. Фащенко. – К. : Радянський письменник, 1968. – 262 с.

Downloads


Переглядів анотації: 640

Опубліковано

05.03.2016

Як цитувати

Герасименко, Н. В. (2016). Мала проза Є. Кононенко як реалістична художня модель українського суспільства межі ХХ–ХХІ ст . Літературний процес: методологія, імена, тенденції, (3). вилучено із https://litp.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/219