Психотип сучасної жінки у сюжеті п’єси Є. Кононенко «Мужчина за викликом »

Автор(и)

  • Наталя Василівна Веселовська

Ключові слова:

психологізм, психотип, психосексуальна поведінка, сюжет, сучасна українська драматургія

Анотація

У статті автор досліджує особливості художнього зображення жіночого образу на матеріалі
п’єси Є. Кононенко «Мужчина за викликом», зокрема аналізує психологічну взаємодію героїв крізь призму сюжетотворчих колізій та окреслює психотип сучасної жінки.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Наталя Василівна Веселовська

викладач кафедри філології та перекладу Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу

Посилання

Гидденс Э. Трансформация интимности. Сексуальность, любовь и эротизм в современных обществах [Электронный ресурс] / Э. Гидденс. – Режим доступа : http://yanko.lib.ru/books/sociology/

giddens-transformation.htm#_Toc171625539

Гроф С. За межами мозку [Електронний ресурс] / С. Гроф. – Режим доступу : http://psm.in.ua/00.aspx-1023.html

Зборовська Н. Код української літератури : Проект психоісторії новітньої української літератури : [моногр.] / Н. Зборовська. – К. : Академвидав, 2006. – 504 с.

Здравомыслов В.И. Функциональная женская сексопатология / Здравомыслов В.И., Анисимова З.Е., Либих С.С. – Пермь, 1994. – 272 с.

Кононенко Є. Мужчина за викликом / Є. Кононенко // Березіль. – 2007. – № 5–6. – С. 127–164.

Физиология человека [Электронный ресурс] / под. ред. Покровского В.М., Коротько Г.Ф. – Режим доступа : http://lechebnik.info/447/203.htm

Содомора П. Терміносистема Святого Томи з Аквіну / П. Садомора.

– Львів, 2010.

Downloads


Переглядів анотації: 120

Опубліковано

05.03.2016

Як цитувати

Веселовська, Н. В. (2016). Психотип сучасної жінки у сюжеті п’єси Є. Кононенко «Мужчина за викликом ». Літературний процес: методологія, імена, тенденції, (3). вилучено із https://litp.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/218