ФУНКЦІЇ ПОЄДНАННЯ ХУДОЖНЬОГО І НЕХУДОЖНЬОГО ПИСЬМА В ТРАКТАТІ ДМИТРА ТУПТАЛА (СВ. ДИМИТРІЯ РОСТОВСЬКОГО) «РОЗЫСК О РАСКОЛНИЧЕСКОЙ БРЫНСКОЙ ВѣРѣ»

Автор(и)

  • Катерина Григорівна Борисенко

Ключові слова:

бароко, полемічний трактат, Церква, православний, російські старовіри

Анотація

У статті йдеться про історію розвитку жанру богословсько-полемічного трактату в україн-
ській літературі др. пол. XVII – XVIII ст., зокрема дискусії між православними авторами й російськими старовірами, визначаються етапи розвитку та характерні стилістичні особливості. Особлива увага приділяється художнім аспектам полемічного трактату Дмитра Туптала «Розыск о расколнической брынской вѣрѣ».

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Катерина Григорівна Борисенко

доцент кафедри української літератури, компаративістики та соціальних комунікацій Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат філологічних наук, доцент

Посилання

Аристотель. Риторика / Аристотель // Аристотель. Поэтика. Риторика ; пер. с древнегр. – СПб. : Азбука, 2000. – С. 81–347.

Крыса Б. Феномен античности в процессе становления украинской поэзии / Б. Крыса // Отечественная философская мысль XI–XVII вв. и греческая культура / ред. кол. В.М. Ничик и др. – К. : Наукова думка, 1991. – С. 285–291.

Нічик В.М. Етичні погляди Д.С. Туптала / В.М. Нічик // Філософська

думка. – 1973. – № 2. – С. 79–93.

Нічик В. Києво-Могилянська академія : основні напрями філософування і Г. Сковорода / В. Нічик // Сковорода Григорій

: ідейна спадщина і сучасність. – К. : Інститут філософії НАН України, 2003. – С. 17–28.

Прокопович Ф. Про риторичне мистецтво / Феофан Прокопович

// Прокопович Ф. Філософські твори : у 3 т. – К. : Наукова думка, 1979. – Т. 1. – С. 101–477.

Туптало Дмитро (св. Димитрій Ростовський). Розыск о Расколнической брынской вѣрѣ / Дмитро Туптало. – К., 1748. – 560 арк.

Туптало Дмитро (св. Димитрій Ростовський). Руно орошенноє / Дмитро Туптало. – Чернігів, 1696. – 90 арк.

Ушкалов Л. Феномен української полемічної літератури // Ушкалов Л. Есеї про українське бароко. – К. : Факт – Наш час, 2006. – С. 121–132.

Фортунатов Н. Ритм художественной прозы / Н. Фортунатов // Ритм, пространство и время в литературе и искусстве / отв. ред. Б. Егоров.

– Л. : Наука, ЛО, 1974. – С. 73–86.

Чижевський Д. Порівняльна історія слов’янських літератур : у двох книгах / Дмитро Чижевський ; пер. з нім. – К. : ВЦ «Академія

», 2005. – 288 с.

Шляпкин И.А. Св. Димитрій Ростовскій и его время / И.А. Шляпкин

/ Записки историко-филологического факультета императорского С.-Петерб. ун-та. – СПб., 1891. – Ч. XXIV. – 102 с.

Downloads


Переглядів анотації: 117

Опубліковано

05.03.2016

Як цитувати

Борисенко, К. Г. (2016). ФУНКЦІЇ ПОЄДНАННЯ ХУДОЖНЬОГО І НЕХУДОЖНЬОГО ПИСЬМА В ТРАКТАТІ ДМИТРА ТУПТАЛА (СВ. ДИМИТРІЯ РОСТОВСЬКОГО) «РОЗЫСК О РАСКОЛНИЧЕСКОЙ БРЫНСКОЙ ВѣРѣ». Літературний процес: методологія, імена, тенденції, (3). вилучено із https://litp.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/217