Літературна критика та історія української літературної критики в наукових сенсах та дослідницьких перспективах

Автор(и)

  • Тетяна Павлівна Шестопалова

Ключові слова:

літературна критика, теоретична історія літературної критики, історіографія, методологія літературної критики

Анотація

У статті розглянуто теоретичні аспекти феномена літературної критики, функціонування
концепту «літературна критика» в українському академічному літературознавстві й постав-
лено питання про створення сучасної історіографії української літературної критики. Автор
наголошує, що написання сучасної історії української літературної критики має бути погоджене з актуальною методологічною матрицею гуманітаристики та її концептосферою, адже саме так можна досягти продуктивності вивчення української літературно-критичної діахронії.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Тетяна Павлівна Шестопалова

професор кафедри української літератури й методики її викладання Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор філологічних наук, професор

Посилання

Брюховецький В. Специфіка та функції літературно-критичної діяльності / В.С. Брюховецький. – К. : Наук. думка, 1986. – 171 с.

Вжосек В. Історія – Культура – Метафора. Постання некласичної історіографії. Про історичне мислення : [моногр.] / В. Вжосек ; наук. ред. А. Киридон, С. Троян, В. Склокін. – К. : Ніка-Центр,

– 296 с.

Гром’як Р. Історія української літературної критики (від початків до кінця ХІХ століття) : [посіб. для студ. гуманітар. ф-тів вищ. навч. закл.] / Р. Гром’як. – Т. : Підручники & посібники, 1999. – 224 с.

Гундорова Т. Транзитна культура. Симптоми постколоніальної травми : статті та есеї / Т. Гундорова. – К. : Грані-Т, 2013. – 548 с.

Гундорова Т. Післячорнобильська бібліотека. Український літературний постмодерн / Т. Гундорова. – К. : Критика, 2005. – 264 с.

Доманська Е. Історія та сучасна гуманітаристика: Дослідження з теорії знання про минуле / Е. Доманська ; наук. ред. В. Склокін, С. Троян. – К. : Ніка-Центр, 2012. – 264 с.

Зельдович М.Г. В поисках закономерностей: о литературной критике и путях ее изучения / М.Г. Зельдович. – Х. : Изд-во при ХГУ, 1989. – 160 с.

Зельдович М.Г. Теоретическая история литературной критики как литературоведческая дисциплина / М.Г. Зельдович // Филологические науки. – 1991. – № 5. – С. 101–105.

Історія української літературної критики (дожовтневий період) / кол. авт.: М.Д. Бернштейн, Н.Л. Калениченко та ін. ; наук. ред. П.М. Федченко. – К. : Наук. думка, 1988. – 451 с.

Компаньон А. Демон теории. Литература и здравый смисл / А. Компаньон ; [пер. с фр. С. Зенкина]. – М. : Изд-во Сабашниковых, 2001. – 336 с.

Кузякіна Н. Траєкторії доль / Н. Кузякіна. – К. : Темпора, 2010. – 640 с.

Лавріненко Ю. Зруб і парости / Ю. Лавріненко. – [Б.м.] : Сучасність, 1971. – 331 с.

Літературознавча енциклопедія : у 2 т. / [авт.-уклад. Ю.І. Ковалів]. – К. : ВЦ «Академія», 2007. – Т. 1. – 608 с.

Наєнко М.К. Історія українського літературознавства і критики / М.К. Наєнко. – К. : ТОВ ВЦ «Академія», 2010. – 520 с.

Слово, яке тебе обирає : зб. на пошану професора Володимира Моренця. До 60-річчя від дня народження / упоряд. В. Панченко. – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2013. – 392 с.

Фізер І. Критика літературна / І. Фізер // Сучасність. – 2000. – № 9. – С. 86–93.

Wellek R. Concepts of criticism / Ed. by Stephen G. Nichols. – New Haven and London : Yale University Press, 1976. – 403 p.

Downloads


Переглядів анотації: 762

Опубліковано

05.03.2016

Як цитувати

Шестопалова, Т. П. (2016). Літературна критика та історія української літературної критики в наукових сенсах та дослідницьких перспективах. Літературний процес: методологія, імена, тенденції, (3). вилучено із https://litp.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/215