НАРОДНА КНИГА ПРО ТІЛЯ УЛЕНШПІГЕЛЯ В КОНТЕКСТІ АКСІОЛОГІЧНОЇ ПАРАДИГМИ ПІЗНЬОГО СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ

Автор(и)

  • Оксана Василівна Сидоренко

Ключові слова:

новий історизм, комізм, пуант, суб’єкт комізму, об’єкт комізму, мобільність

Анотація

Німецька народна книга акумулювала в собі ціннісні уявлення, детерміновані світоглядною
системою пізньосередньовічної доби. Послуговуючись критеріями методології нового історизму, даний твір не лише віддзеркалює умонастрої тогочасся, але й впливає на їх розвиток. У статті окреслено механізми руйнування усталеної аксіологічної системи і формування нової ренесансної ідеології.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Оксана Василівна Сидоренко

доцент кафедри культурології та українознавства Запорізького державного медичного університету, кандидат філологічних наук, доцент

Посилання

Бахтин М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса / М. Бахтин. – М. : Худож. лит., 1965. – 526 с.

Бенеш О. Искусство Северного Возрождения / О. Бенеш. – М. : Искусство, 1973. – 222 с.

Борев Ю.Б. Эстетика / Ю.Б. Борев. – 4-е изд., доп. – М. : Политиздат, 1988. – 496 с.

Борев Ю.Б. Комическое / Ю.Б. Борев. – М. : Искусство, 1970. – 269 с.

Гонтар М.О. Модифікації пуантового розгортання сюжету в тексті німецького літературного анекдоту / М.О. Гонтар // Іноземна філологія. – Л., 1996. – Вип. 109. – С. 55–62.

Гуревич А.Я. Категории средневековой культуры / А.Я. Гуревич. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Искусство, 1984. – 350 с.

Гуревич А.Я. Средневековый мир: культура безмолвствующего большинства / А.Я. Гуревич. – М. : Искусство, 1990. – 396 с.

Даркевич В. Народная культура средневековья / В. Даркевич. – М. : Наука, 1988. – 342 с.

Жирмунский В. Очерки по истории классической немецкой литературы / В. Жирмунский. – Л. : Худож. лит., 1972. – 495 с.

Курганов Е. Анекдот как жанр / Е. Курганов. – СПб. : Академический проект, 1997. – 123 с.

Лихачев Д.С. Развитие русской литературы X–XVII веков. Эпохи и стили / Д.С. Лихачев. – Л. : Наука, 1973. – 254 с.

Лихачев Д.С. Человек в литературе Древней Руси / Д.С. Лихачев. – М. : Наука, 1970. – 178 с.

Панченко А.М. Русская культура в канун петровских реформ / А.М. Панченко. – Л. : Наука, 1984. – 204 с.

Торкут Н.М. Специфіка комічного у структурі англійського ренесансного джесту / Н.М. Торкут, О.Н. Шкловська // Вісник Запорізького державного університету. Філологічні науки. – Запоріжжя, 2002. – № 3. – С. 139–147.

Хлодовский Р.И. О Ренессансе, маньеризме и конце эпохи Возрождения в литературах Западной Европы / Р.И. Хлодовский // Типология и периодизация культуры Возрождения. – М. : Наука, 1978. – С. 123–147.

Greenblatt S. Renaissance self-fashioning. From More to Shakespeare / S. Greenblatt. – Chicago ; London : The University of Chicago Press, 1980. – 321 p.

Downloads


Переглядів анотації: 109

Опубліковано

05.03.2016

Як цитувати

Сидоренко, О. В. (2016). НАРОДНА КНИГА ПРО ТІЛЯ УЛЕНШПІГЕЛЯ В КОНТЕКСТІ АКСІОЛОГІЧНОЇ ПАРАДИГМИ ПІЗНЬОГО СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ. Літературний процес: методологія, імена, тенденції, (3). вилучено із https://litp.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/211