ДО ІСТОРІЇ ВИДАННЯ ДРАМИ «ШУМЛЯТЬ ЖОРНА» УЛАСА САМЧУКА

Автор(и)

  • Ірина Євгеніївна Руснак

Ключові слова:

Улас Самчук, драматургія, інтелектуальна драма

Анотація

У статті розглянуто історію видання маловідомої драми «Шумлять жорна» (1947) Уласа Самчука. До аналізу залучено нотатки письменника і листи українських митців-емігрантів.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Ірина Євгеніївна Руснак

проректор з наукової роботи Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, доктор філологічних наук, професор

Посилання

Гайдабура В. Театр, розвіяний по світу: Феномен сцени повоєнної української діаспори (Німеччина, Австрія, Франція, США, Канада, Австралія) / В. Гайдабура. – К. : ВД «Києво-Могилянська академія», 2013. – 324 с.

Кралюк П. Чи перетруть нас жорна? [Рецензія] / П. Кралюк // Погорина: літ.-краєзн. журн. Рівненщини / голов. ред. Є. Цимбалюк. – 2012. – № 20/21. – С. 248–250.

Руснак І. Поетика інтелектуальної драми Уласа Самчука / І. Руснак // Слово і час. – 2010. – № 6. – С. 43–50.

Руснак І. Проти «закону, що велить усім породам звірів носити хвіст серпом»: Дещо про невідому драму Уласа Самчука / І. Руснак // Наукові записки. – Вип. 114. – Серія: Філологічні науки (літе-

ратурознавство). – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2013. – С. 287–297.

Самчук У. Жертва пані Маї: Драма, 3 дії [Текст] / У. Самчук // Вісниківство: літературна традиція та ідеї. Науковий збірник / редкол.: О. Баган (голова), П. Іванишин (заст. голови), В. Дончик та ін. – Вип. 2. – Дрогобич : Посвіт, 2012. – С. 418–444.

Самчук У. Планета Ді-Пі: нотатки й листи [Текст] / У. Самчук ; Ін-т дослідів Волині. – Вінніпеґ : Волинь, 1979. – 356 с.

Самчук У. Слухайте, слухайте! Говорить Москва!: Одноактівка [Текст] / У. Самчук // Літературно-науковий вісник. – 1930. – Річник ХХІХ. – Т. СІ. – Кн. ІІІ. – Березень. – С. 196–216.

Самчук У. Шумлять жорна: Драма [Текст] / У. Самчук ; підгот. до публік. І. Нагорна. – Рівне : Азалія, 2012. – 60 с.

Сидоренко Н. Журналістська «планета Ді-Пі»: Українська преса у таборах військовополонених, переміщених осіб і біженців після ІІ Світової війни (1945–1950) [Текст] / Н. Сидоренко, О. Сидоренко. – К. : Центр інновацій та розвитку, Дослідницький центр історії української преси, 2000. – 175 с.

Downloads


Переглядів анотації: 164

Опубліковано

05.03.2016

Як цитувати

Руснак, І. Є. (2016). ДО ІСТОРІЇ ВИДАННЯ ДРАМИ «ШУМЛЯТЬ ЖОРНА» УЛАСА САМЧУКА. Літературний процес: методологія, імена, тенденції, (3). вилучено із https://litp.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/210