КИЇВ ЯК МІСТО-ПАМ’ЯТЬ У ПОЕТИЧНОМУ ТЕКСТІ ХХІ ст.

Автор(и)

  • Оксана Ярославівна Пухонська

Ключові слова:

поезія, Київ, місто-пам’ять, урбаністика, сакральне, профанне, текст, образ

Анотація

У статті досліджено особливості інтерпретації київського тексту як топосу пам’яті у поезії
авторів, що прийшли у літературу на початку ХХІ ст. Авторка застосовує модель міста-
пам’яті через історичний екскурс та модерну візію, а також звертає увагу на актуальну проблему сакрального та профанного Києва, що впродовж тривалого часу було затребуваною темою художніх творів. Особливу увагу також зосереджено на дуалістичній концепції бачення Києва як мегаполісу й водночас духовного центру.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Оксана Ярославівна Пухонська

молодший науковий співробітник науково-дослідної лабораторії літературознавства Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат філологічних наук

Посилання

Багряна А. Між богами і нами / А. Багряна. – К., – 116 с.

Білецький О.І. Образи Києва в художній літературі : в 5 т. / О.І. Білецький. – К. : Наук. думка, 1965–1966. – Т. 4. – 1966. – 679 с.

Боднар Д. Будапешт кінця тисячоліття: метаморфози міського життя / Д. Боднар // Анатомія міста: Київ. Урбаністичні студії. – К. : Смолоскип, 2012. – С. 15–41.

Гирич І. Київ в українській історії: Києвознавчі статті. – К. : Смолоскип, 2011. – 304 с.

Дві тонни: Антологія поезії двотисячників. – К. : Маузер, 2007. – 302 с.

Ірпінські світанки: поезія і проза учасників всеукраїнської наради молодих літераторів 2007 року. – Біла Церква : Буква, 2008. – 220 с.

Карповець М. Амбівалентність людського переживання у світі міста [Електронний ресурс] / М. Карповець. – Режим доступу : http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/13641/1/6_30–34_

Vis723Filosofiya.pdf

Левицький В. Ранкові кінокадри / В. Левицький. – Х. : Фоліо, 2007. – С. 12.

Літпошта: (збірка молодої поезії, і не тільки…) / упоряд. М. Шунь, І. Павлюк, О. Жупанський. – К. : Вид-во Жупанського, 2009. – 317 с.

Маляр А. Урбаністична сповідь / А. Маляр. – К. : Неопалима купина, 2006. – 72 с.

Оже М. От города воображаемого к городу-фикции [Электронный ресурс] / М. Оже. – Режим доступа : http://www.guelman.ru/xz/362/xx24/x2402.htm

Осьмак В.А. Путівники ХІХ – початку ХХ ст. як складова київського тексту (до постановки проблеми) [Електронний ресурс] / В.А. Осьмак. – Режим доступу : http://www.archive.nbuv.gov.ua/

Поліщук Я. Із дискурсів і дискусій / Я. Поліщук. – Х. : Акта, 2008. – 288 с.

Поліщук Я. Ревізії пам’яті : літературна критика / Я. Поліщук. – Луцьк : ПВД «Твердиня», 2011. – 216 с.

Сві-й-танок :: студентський літературний альманах. – К. : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2012. – Вип. 7. – С. 157.

Старовойт І. Містомодерність: місто як протагоніст у модерному європейському романі [Електронний ресурс] / І. Старовойт. – Режим доступу : http://www.lnu.edu.ua/faculty/Philol/www/

wisnyk/44_2008_starovoyt.pdf

Чистяк Д. Перші проталини / Д. Чистяк. – К., 2006. – С. 7.

Simmel Georg. The Metropolis and Mental Life [Електронний ресурс] / Georg Simmel. – Режим доступу : http://www.blackwellpublishing.com/content/bpl_images/content_store/sample_chapter/ 0631225137/bridge.pdf

Downloads


Переглядів анотації: 122

Опубліковано

05.03.2016

Як цитувати

Пухонська, О. Я. (2016). КИЇВ ЯК МІСТО-ПАМ’ЯТЬ У ПОЕТИЧНОМУ ТЕКСТІ ХХІ ст. Літературний процес: методологія, імена, тенденції, (3). вилучено із https://litp.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/208