МОДЕРНІСТСЬКИЙ ОБРАЗ ЛЮДИНИ В ОДНОЙМЕННІЙ ПОВІСТІ ОЛЬГИ КОБИЛЯНСЬКОЇ

Автор(и)

  • Фелікс Маратович Штейнбук

Ключові слова:

модернізм, образ, тілесно-міметичний метод аналізу художніх творів, антропологічна проблематика, гендерна роль

Анотація

Стаття присвячена розгляду повісті О. Кобилянської «Людина» на засадах тілесно-міметичного методу аналізу художніх творів. Пропонується відмінний від народницької, традиційної критики погляд на твір письменниці. Підтверджено висновок про модерністський характер проаналізованої повісті та обґрунтовано її оригінальний ідейно-художній зміст.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Фелікс Маратович Штейнбук

професор кафедри теорії та історії світової літератури імені В.І. Фесенко Київського національного лінгвістичного університету, доктор філологічних наук, професор

Посилання

Гундорова Т. Femina Melancholica: Стать і культура в ґендерній утопії Ольги Кобилянської / Т. Гундорова. – К. : Критика, 2002. – 272 с. – (Критичні студії).

Гундорова Т. Жінка і Дзеркало [Електронний ресурс] / Т. Гундорова // Культурологічний часопис «Ї». – Ч. 7. – 2000. – Режим доступу : http://www.ji.lviv.ua/n17texts/hundorova.htm

Гундорова Т. ПроЯвлення Слова. Дискурсія раннього українського модернізму. Постмодерна інтерпретація / Т. Гундорова. – Л. : Літопис, 1997. – 297 с.

Історія української літератури. Кінець ХІХ – початок ХХ ст. : підруч. : [у 2 кн.] / [за ред. проф. О.Д. Гнідан]. – К. : Либідь, 2005. – Кн. 1. – 624 с.

Кобилянська О. Людина. Царівна : [повісті] / О. Кобилянська ; [передм. Н.Г. Білоцерківець]. – К. : Котигорошко, 1994. – 360 с. – (Серія «Шкільна бібліотека»).

Павличко С. Теорія літератури / С. Павличко ; [упоряд. В. Агеєва, Б. Кравченко ; передм. М. Зубрицької]. – К. : Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2002. – 679 с.

Соловій Г. Еротичний дискурс українського модернізму [Електронний ресурс] / Г. Соловій. – Режим доступу : http://www.ekpu.lublin.pl/naukidni/solovij/solovij.html

Штейнбук Ф.М. Тілесність – мімезис – аналіз (Тілесно-міметичний метод аналізу художніх творів) : [моногр.] / Ф.М. Штейнбук. – К. : Знання України, 2009. – 215 с.

Downloads


Переглядів анотації: 431

Опубліковано

05.03.2016

Як цитувати

Штейнбук, Ф. М. (2016). МОДЕРНІСТСЬКИЙ ОБРАЗ ЛЮДИНИ В ОДНОЙМЕННІЙ ПОВІСТІ ОЛЬГИ КОБИЛЯНСЬКОЇ. Літературний процес: методологія, імена, тенденції, (3). вилучено із https://litp.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/205