ІВАН ФРАНКО ТА БОРИС ГРІНЧЕНКО В УКРАЇНСЬКОМУ ЛІТЕРАТУРНОМУ ЖИТТІ 90-Х РОКІВ XIX СТ.

Автор(и)

  • Михайло Іванович Гнатюк

Ключові слова:

І. Франко, українське літературне життя кінця ХІХ ст., О. Пипін, Ом. Огоновський, М. Драгоманов, Б. Грінченко

Анотація

У статті наведено низку матеріалів, які по-новому висвітлюють місце І. Франка та Б. Грінченка у літературному процесі останніх десятиліть ХІХ ст. Особливу увагу відведено ролі письменників у суспільних та літературних дискусіях 90-х років ХІХ ст., які мали вирішальний вплив на літературний процес того часу та подальший розвиток української літератури.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Михайло Іванович Гнатюк

професор кафедри теорії літератури та порівняльного літературознавства Львівського національного університету імені Івана Франка, доктор філологічних наук, професор

Посилання

Гнатюк М. Іван Франко і національно-демократична партія в Галичині / М. Гнатюк // Українське літературознавство. – 1995. – № 60. – С. 7–13.

Грінченко Б. Твори : у 2 т. Т. 1 / Б. Грінченко. – К. : Наук. думка, 1990. – 640 с.

Грінченко Б. Галицькі вірші / Б. Грінченко // Правда. – 1891. – № 8. – С. 104.

Грінченко Б. – Драгоманов М. Діалоги про українську національну справу / Б. Грінченко, М. Драгоманов. – К., 1994. – 288 с.

Грушевський М. Апостолові праці / М. Грушевський // Спогади про Івана Франка. – Л. : Каменяр, 2011. – 814 с.

Дорошенко В. Літературно-науковий вістник. Покажчик змісту. Т. 1–109 (1898–1932) / В. Дорошенко. – К.; Нью-Йорк, 2000. – С. 529.

Драгоманов М. Листи на Наддніпрянську Україну / Михайло Драгоманов. – К., 1917. – 123 с.

Єфремов С. Історія українського письменства / С. Єфремов. – К.; Ляйпціґ, 1919. – Т. 2. – 445 с.

Нечуй-Левицький І. Українство на літературних позвах з Московщиною / І. Нечуй-Левицький. – Л. : Каменяр, 1998. – С. 127–241.

Огоновський О. Історія літератури руської / О. Огоновський. – Л., 1893. – Т. ІІІ. – С. 1071.

Огоновський О. Моєму критикови. Відповідь О. Пипінови на його статтю «Особая история русской литературы» / О. Огоновський // Діло. – 1894. – № 4.

Погребенник В. Наше письменство у рецепції М. Драгоманова / В. Погребенник // Літературна Україна. – 2011. – 28 вересня. – С. 11.

Погрібний А. Борис Грінченко / А. Погрібний // Погрібний А. Поклик дужого чину. – К. : Просвіта, 2009. – 495 с.

Пыпин А. Особая история русской литературы / А. Пыпин // Вестник Европы. – 1890. – Т. 5. – Кн. 9. – С. 241–274.

Уманець (Комаров М.). Особая история русской литературы // Зоря. – 1890. – № 21.

Франко І. Говоримо на вовка – скажімо і про вовка / І. Франко // Франко І. Зібрання творів : у 50 т. – К., 1980. – Т. 28. – С. 167–175.

Франко І. Наше літературне життя в 1892 р. / І. Франко // Франко І. Зібрання творів : у 50 т. – К., 1980. – Т. 29. – С. 7–22.

Франко І. Олександр Пипін (некролог) / І. Франко // Франко І. Зібрання творів : у 50 т. – К., 1982. – Т. 36. – С. 42.

Франко І. Ukraina irredenta / І. Франко // Франко І. Додаткові томи Якимович Б.З. Іван Франко – видавець: Книгознавчі та джерелознавчі аспекти / Б. Якимович. – Л. : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2006. – 691 с. : портр., іл.

Downloads


Переглядів анотації: 844

Опубліковано

05.03.2016

Як цитувати

Гнатюк, М. І. (2016). ІВАН ФРАНКО ТА БОРИС ГРІНЧЕНКО В УКРАЇНСЬКОМУ ЛІТЕРАТУРНОМУ ЖИТТІ 90-Х РОКІВ XIX СТ. Літературний процес: методологія, імена, тенденції, (3). вилучено із https://litp.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/204