POEZJA JAKO ZAKLINANIE ISTNIENIA — ŹRÓDŁA I ROLA POEZJI W METAPOETYCKICH ROZWAŻANIACH JULII HARTWIG

Автор(и)

  • Monika Zmudzka-Brodnicka Київський університет імені Бориса Грінченка, кафедра світової літератури Гуманітарного інституту

Ключові слова:

Julia Hartwig, poezja współczesna, „błyski”, poemat prozą

Анотація

Artykuł został poświęcony metapoetyckim rozważaniom Julii Hartwig na temat źródeł i roli poezji. Jak wielu współczesnych poetów, Julia Hartwig nie upatruje zadań poezji w tylko i wyłącznie odzwierciedlaniu rzeczywistości (w sensie opisywania widzialnego świata), ale uważa, że poezja powinna sięgać „głębiej”, do niewidzialnej i niewyrażalnej sfery bytu, objawiającej się niekiedy w momentalnych przebłyskach podczas uważnego patrzenia; podczas  — jak to ujmuje poetka  — „zobaczenia”. Źródłem poezji Julii Hartwig jest więc epifania rzeczywistości, ale rzeczywistości nie ograniczonej do tego, co widzialne, lecz złożonej z dwóch równoprawnych sfer — widzialnej i niewidzialnej. To z kolei stanowi nie lada wyzwanie dla interpretatorów tej poezji, bowiem epifania funkcjonuje niejako poza językiem, opierając się wszelkim próbom uchwycenia i opisania w języku dyskursywnym.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Monika Zmudzka-Brodnicka, Київський університет імені Бориса Грінченка, кафедра світової літератури Гуманітарного інституту

кандидат філологічних наук, доцент

Посилання

Hartwig J. Apollinaire / J. Hartwig. — Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1962. — 450 c.

Hartwig J. Bez pożegnania / J. Hartwig. — Sic! Warszawa, 2004. — 95 c.

Hartwig J. Błyski / J. Hartwig. — Sic! Warszawa, 2002. — 97 c.

Hartwig J. Czułość. Znak / J. Hartwig. — Kraków, 1992. — 115 c.

Hartwig J. Gérard de Nerval / J. Hartwig. — Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1972 — 330 c.

Hartwig J. Nie ma odpowiedzi / J. Hartwig. — Sic! Warszawa, 2002. — 96 c.

Hartwig J. Obcowanie. Czytelnik / J. Hartwig. — Warszawa, 1987. — 119 c.

Hartwig J. Poezje wybrane / J. Hartwig / [Wyboru dokonała i wstępem opatrzyła Autorka. Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza]. — Warszawa, 1983. — 174 c.

Hartwig J. Pożegnania. Czytelnik / J. Hartwig. — Warszawa, 1956. — 75 c.

Hartwig J. Trzecie błyski / J. Hartwig. — Sic! Warszawa, 2008. — 129 c.

Hartwig J. Zobaczone / J. Hartwig. — Wydawnictwo a5. Kraków, 1999. — 100 c.

Hartwig J. Zwierzenia i błyski / J. Hartwig. — Sic! Warszawa, 2004. — 115 c.

Bandrowska-Wróblewska J. Nota biograficzna / J. Bandrowska-Wróblewska // J. Hartwig. Poezje wybrane / [Wyboru dokonała i wstępem opatrzyła Autorka]. —Warszawa : Ludowa Spółdzielnia

Wydawnicza 1983. — 174 c.

Barańczak S. Pasja Dnia // S. Barańczak. Przed i po. Szkice o poezji krajowej przełomu lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych. — Londyn : Aneks, 1988. — 172 c.

Bolecki W. Zamiast wstępu (doświadczenie i modernizm) / W. Bolecki // Literackie reprezentacje doświadczenia / [Pod red. W. Boleckiego, E. Nawrockiej]. — Warszawa : Instytut Badań Literackich Polskiej

Akademii Nauk, 2007. — С. 7–10.

Kałuża A. Julia Hartwig: estetyzacje // A. Kałuża. Wola odróżnienia. O modernistycznej poezji Jarosława

Marka Rymkiewicza, Julii Hartwig, Witolda Wirpszy i Krystyny Miłobędzkiej. — Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”, 2008. — 260 c.

Kwiatkowski J. Wizja przeciw równaniu (Nowa walka klasyków z romantykami) / J. Kwiatkowski // „Życie Literackie”. — 1958. — Nr 3. — С. 1–8.

Miłosz Cz. O nowych wierszach Julii Hartwig // „Tygodnik Powszechny”, 2001.

Nycz R. Literatura nowoczesna wobec doświadczenia / R. Nycz // Literackie reprezentacje

doświadczenia / [Pod red. W. Boleckiego, E. Nawrockiej]. — Warszawa : Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, 2007. — С. 11–25.

Poezją mówię wprost. Z Julią Hartwig rozmawia Jarosław Mikołajewski // „Gazeta Wyborcza”. — z 21.09.2002.

Sobolewska A. Poeci wobec niewyrażalnego / A. Sobolewska // Literatura wobec niewyrażalnego / [Praca zbiorowa pod red. W. Boleckiego i E. Kuźmy]. — Warszawa : Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, 1997. — С. 233–248.

Stankowska A. Kształt wyobraźni. Z dziejów sporu o „wizję” i „równanie” / A. Stankowska / [Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”]. — Kraków, 1998. — 218 c.

Szaruga L. Ludzkie nieludzkie słowa (o Julii Hartwig) // L. Szaruga, Wyzwanie (o poezji z przypisami i bez). — Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2004. — C. 85–97.

Tam gdzie mogę ścigać morze. Z poetką Julią Hartwig — rozmawia Wojciech Kass // „Topos”. — 2004. — Nr 3–4 (76–77). — C. 9–26.

Telicki M. Poetycka antropologia Julii Hartwig / M. Telicki —Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 2009. — 238 c.

Żmudzka-Brodnicka M. „Błyski” Julii Hartwig — rozważania genologiczne / M. Żmudzka-Brodnicka // „Kijowskie Studia Polonistyczne”. — Kijów, 2011. — T. XVIII. — C. 363–367.

Żmudzka-Brodnicka M. Czym są „błyski” Julii Hartwig? / M. Żmudzka-Brodnicka // Wokół problemów z interpretacją i historią [Pod red. E. Nawrockiej, M. Żmudzkiej-Brodnickiej, W. Płotki i J. Żerki]. —

Gdańsk : Wydawnictwo Ateneum Szkoły Wyższej, 2011. — C. 141–155.

Żmudzka-Brodnicka M. Wisława Szymborska i niewyrażalne / M.. Żmudzka-Brodnicka. — Gdańsk :

Wydawnictwo Athenae Gedanenses, 2014. — 200 c.

Downloads


Переглядів анотації: 82

Опубліковано

2016-03-04

Як цитувати

Zmudzka-Brodnicka, M. (2016). POEZJA JAKO ZAKLINANIE ISTNIENIA — ŹRÓDŁA I ROLA POEZJI W METAPOETYCKICH ROZWAŻANIACH JULII HARTWIG. Літературний процес: методологія, імена, тенденції, (6). вилучено із https://litp.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/202

Номер

Розділ

Концептуальні питання літературознавства