РОЗВИТОК АРХЕТИПНОЇ СХЕМИ ЧЕРЕЗ КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОБРАЗ-СХЕМИ (НА МАТЕРІАЛІ АМЕРИКАНСЬКИХ БАЛАД)

Автор(и)

  • Tetiana Suvorova

Ключові слова:

архетипна схема, концептуальна образ-схема, образність

Анотація

У статті розкрито когнітивні механізми створення образності баладних творів. В основі розуміння структури образності є наявність ядерних та змінних компонентів, якими висту- пають архетипні схеми та концептуальні образ-схеми відповідно. Концептуальний аналіз ключових слів баладних творів дозволяє змоделювати розвиток архетипної схеми — МАТИ Є ЖИТТЯ — та концептуальні образ-схеми.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Tetiana Suvorova

викладач кафедри англійської мови та методики її викладання Херсонського державного університету

Посилання

Аникин В.П. Теория фольклора. Курс лекций / В.П. Аникин. — 3-е изд. — М. : КДУ, 2007. — 432 с.

Арутюнова Н.Д. Язык и мир человека / Н.Д. Арутюнова. — М. : Языки русской культуры, 1999. — 896 с.

Бєлєхова Л.І. Еволюція словесного поетичного образу в американській поезії епохи модернізму і постмодернізму / Л.І. Бєлехова // Південний архів : зб. наук. праць. — Херсон : Айлант, 2000. —

Вип. VІІ. — С. 36–43. — (Серія «Філологічні науки»).

Библия он-лайн. — Режим доступу : http://www.bibleonline.ru/bible/ukr/01/01/. — Назва з екра-

на. — Дата звернення: 03.03.2015.

Брагина Н.Г. Память в языке и культуре / Н.Г. Брагина. — М. : Языки славянских культур, 2007. — 520 с.

Кассирер Э. Философия символических форм / Э. Кассирер. — М.; СПб. : Ун. книга, 2002. — Т. 1 : Язык. — 272 с.

Lakoff G. Metaphors We Live By / Lakoff G., Johnson M. — Chicago : Chicago University Press, 1980. — 242 p.

Gardner Е.-Е., Chickering G. J. Ballads and Songs of Southern Michegan / Е.-Е. Gardner,

G. J. Chickering. — The University of Michigan, 2004. — 536 р. — Available at: http://www.archive.org/

details/balladsandsongso028080mbp. — Назва з екрана. — Дата звернення: 03.03.2015.

Downloads


Переглядів анотації: 70

Опубліковано

2016-03-04

Як цитувати

Suvorova, T. (2016). РОЗВИТОК АРХЕТИПНОЇ СХЕМИ ЧЕРЕЗ КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОБРАЗ-СХЕМИ (НА МАТЕРІАЛІ АМЕРИКАНСЬКИХ БАЛАД). Літературний процес: методологія, імена, тенденції, (6). вилучено із https://litp.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/195

Номер

Розділ

Концептуальні питання літературознавства