ВАСИЛЬ ШУКШИН І ГРИГІР ТЮТЮННИК: СПРОБА ТИПОЛОГІЧНОГО ЗІСТАВЛЕННЯ

Автор(и)

  • Liudmyla Romaschenko

Ключові слова:

автобіографічний, новела, оповідання, сюжет, проблема, портрет, духовний, інтертекстуальний

Анотація

У статті розглянуто схожість особистих доль і творчих принципів В. Шукшина і Гр. Тютюнника. Значну увагу приділено естетичній функції автобіографізму у  творах письменників, образній системі (постать дивакуватої, «маленької» людини), особливостям портретної характери- стики, проблематиці (соціальні й  морально-етичні проблеми, зокрема проблеми міщанства, духовності людини), художній ролі інтертекстем.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Liudmyla Romaschenko

професор кафедри української літератури та компаративістики Інституту української філології і соціальних комунікацій Черкаського національного університету
імені Богдана Хмельницького, доктор філологічних наук

Посилання

Глибчук У. Взгляд сквозь века / У. Глибчук // День. — 2006. — 27 дек.

Гончар О. Собор / О. Гончар. — К. : Дніпро, 1989. — 270 с.

Коваль В. «Собор» і навколо собору / В. Коваль. — К. : Молодь, 1989. — 272 с.

Ленська С. Образ матері в малій прозі Василя Шукшина і Григора Тютюнника / С. Ленська // Рідний край : Науковий публіцистичний художньо-літературний альманах. — Полтава : АСМІ,

— Вип. 1 (22). — С. 126–129.

Мотеюнайте И.В. Герои Василия Шукшина и литература: чтение «простого советского человека» / И.В. Мотеюнайте // Slāvu lasījumi. Славянские чтения. — Daugavpils Universitātes Akadēmiskais

apgāds “Saule”, 2014. — S. 158–168.

Нечуй-Левицький І. Зібрання творів у десяти томах. — К. : Наукова думка, 1967. — Т. ІХ. — 473 с.

Реріх Микола Костянтинович [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://uk.wikipedia.org/wiki/Реріх_Микола_Костянтинович

Тютюнник Гр. Світла душа [Електронний ресурс] / Гр. Тютюнник. — Режим доступу : http://

ukrclassic.com.ua/katalog/t/tyutyunnik-grigir/957-grigir-tyutyunnik-svitla-dusha?showall=1

Тютюнник Гр. Смерть кавалера : повісті і оповідання / Гр. Тютюнник. — К. : Махаон-Україна, 2001. — 256 с.

Шкляр В. Чорнобривці для Шукшина / В. Шкляр // Столичные новости. — 2004. — № 30. — 17–30 авг.

Шевченко А. Дела человеческие / А. Шевченко // В. Шукшин. Беседы при ясной луне. — К. : Веселка, 1991. — С. 5–12.

Шевченко А. Щастя й злощастя Григора Тютюнника / А. Шевченко // Григір Тютюнник. Смерть кавалера : повісті і оповідання. — К. : Махаон-Україна, 2001. — С. 5–16.

Шукшин В. Беседы при ясной луне / В. Шукшин. — К. : Веселка, 1991. — 350 с.

Шукшин В. Рассказы / В. Шукшин. — М. : Изд-во «Русский язык», 1979. — 376 с.

Шукшинская энциклопедия / гл. ред. и состав. С.М. Козлова. — Барнаул, 2011. — 520 с.

Шукшинские чтения : сб. материалов науч. конф., посвященных памяти В.М. Шукшина / под ред. В.И. Супруна и М.Ф. Шацкой. — Волгоград : Изд-во МОУ ЦДОД «Олимпия», 2014. —

с.

Downloads


Переглядів анотації: 135

Опубліковано

2016-03-04

Як цитувати

Romaschenko, L. (2016). ВАСИЛЬ ШУКШИН І ГРИГІР ТЮТЮННИК: СПРОБА ТИПОЛОГІЧНОГО ЗІСТАВЛЕННЯ. Літературний процес: методологія, імена, тенденції, (6). вилучено із https://litp.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/194

Номер

Розділ

Концептуальні питання літературознавства