ДИХОТОМІЯ «АНТИКОЛОНІАЛЬНЕ»—«ПОСТКОЛОНІАЛЬНЕ»: СПЕЦИФІКА ДЕФІНІЦІЙ

Автор(и)

  • Viktoriia Donii

Ключові слова:

колоніалізм, антиколоніалізм, постколоніалізм, опір

Анотація

У статті здійснено спробу розкрити зміст дефініцій «антиколоніальне»—«постколоніальне», проаналізовано концептуальні аспекти понять, виявлено специфіку постколоніальної пара- дигми українського літературознавства.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Viktoriia Donii

аспірантка кафедри світової літератури та культури імені О. Мішукова Херсонського державного університету

Посилання

Бгабга Г. Націєрозповідність [Текст] / Г. Бгабга // Антологія світової літературно-критичної думки XX ст. / [За ред. М. Зубрицької]. — Л. : Літопис, 1996. — С. 559.

Гундорова Т. Транзитна культура. Симптоми постколоніальної травми : статті та есе [Текст] / Т. Гундорова. — К. : Грані-Т, 2013. — 548 с.

Іванишин П. Національно-екзистенціальна інтерпретація (основні теоретичні та прагматичні аспекти) [Текст] : монографія / П. Іванишин. — Дрогобич : Відродження, 2005. — 308 с.

Іванишин П. Українське літературознавство постколоніального періоду [Текст] : монографія / П. Іванишин. — К. : ВЦ «Академія», 2014. — 190 с.

Кравченко О. Постколоніальний дискурс національної культури та політики // Культура України : зб. наук. праць / Міністерство культури України, Харківська державна академія культу-

ри ; [за заг. ред. В.М. Шейка]. — Х. : ХДАК, 2014. — Вип. 45. — С. 15–24.

Мукгерджі Арун П. Чий постколоніалізм і чий постмодернізм? [Текст] / Арун П. Мукгерджі //

Антологія світової літературно-критичної думки XX ст. / [За ред. М. Зубрицької]. — Л. : Літопис, 1996. — С. 562.

Павлишин М. Канон та іконостас [Текст] : літературно-критичні статті // М. Павлишин. — К. : Час, 1997. — 448 с.

Павлишин М. Постколоніальна критика і теорія [Текст] // Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. / [За ред. М. Зубрицької]. — Л. : Літопис, 1996. — С. 531–536.

Павлишин М. Постколоніальна теорія і критика [Електронний ресурс] / М. Павлишин. — Режим доступу : http://lab.org.ua/article/155/. — Заголовок з екрана.

Рябчук М. Від Малоросії до України: парадокси запізнілого націотворення [Текст] / М. Рябчук. — К. : Критика, 2000. — 303 с.

Рябчук М. Постколоніальний синдром. Спостереження [Текст] / М. Рябчук. — К. : К.І.С., 2011. — 240 с.

Саїд Е. Культура й імперіялізм [Текст] / Е. Саїд. — К. : Критика, 2007. — 608 с.

Шкандрій М. В обіймах імперії: Російська і українська літератури новітньої доби [Текст] / М. Шкандрій. — К. : 2004. — 496 с.

Юрчук О. У тіні імперії. Українська література у світлі постколоніальної теорії [Текст] / О. Юрчук. — К. : ВЦ «Академія», 2013. — 221 с.

Юрчук О. Проза Леся Подерев’янського з погляду постколоніальної критики [Електронний ресурс] / О. Юрчук. — Режим доступу : http://eprints.zu.edu.ua/. — Заголовок з екрана.

Downloads


Переглядів анотації: 96

Опубліковано

2016-03-04

Як цитувати

Donii, V. (2016). ДИХОТОМІЯ «АНТИКОЛОНІАЛЬНЕ»—«ПОСТКОЛОНІАЛЬНЕ»: СПЕЦИФІКА ДЕФІНІЦІЙ. Літературний процес: методологія, імена, тенденції, (6). вилучено із https://litp.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/186

Номер

Розділ

Концептуальні питання літературознавства