ДЕЯКІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ОБРАЗІВ У ПОВІСТІ Ю. МУШКЕТИКА «ГЕТЬМАН, СИН ГЕТЬМАНА» ТА ОКРЕМИХ ТВОРАХ ПРО ДОБУ РУЇНИ УКРАЇНСЬКИХ ПИСЬМЕННИКІВ ХІХ–ХХІ СТОЛІТЬ

Автор(и)

  • Liudmyla Romas

Ключові слова:

Руїна, Ю. Хмельницький, І. Виговський, повість, роман, історична правда, письменницький домисел та вимисел

Анотація

У статті схарактеризовано деякі аспекти дослідження образів Ю.  Хмельницького та І. Виговського в повісті «Гетьман, син гетьмана» Ю. Мушкетика, яких радянська історіогра- фія подавала вкрай негативно і не об’єктивно. Також показано, як цих політичних діячів у своїх творах про добу Руїни висвітлювали українські письменники ХІХ–ХХ ст.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Liudmyla Romas

доцент кафедри української літератури Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара, кандидат філологічних наук, доцент

Посилання

Куліш П. Чорна рада / П. Куліш. — К. : ВАТ «Вид-во “Київська правда”», 2003. — 184 с.

Мицик Ю. Спадкоємець Богдана Хмельницького / Ю. Мицик // Пам’ять століть. — 1999. — № 1. — С. 66–72.

Мушкетик Ю. Гетьман, син гетьмана / Ю. Мушкетик. — Х. : Фоліо, 2013. — С. 3–142.

Нечуй-Левицький І.С. Князь Єремія Вишневецький. Гетьман Іван Виговський : історичні романи / І.С. Нечуй-Левицький. — К. : Дніпро, 1991. — С. 247–481.

Олійниченко О.В. Конфлікти і характери в романній історії Руїни : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. філол. наук : спец. 10.01.01 «Українська література» / О.В. Олійниченко. — Кіровоград,

— 19 с.

Downloads


Переглядів анотації: 121

Опубліковано

2016-03-04

Як цитувати

Romas, L. (2016). ДЕЯКІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ОБРАЗІВ У ПОВІСТІ Ю. МУШКЕТИКА «ГЕТЬМАН, СИН ГЕТЬМАНА» ТА ОКРЕМИХ ТВОРАХ ПРО ДОБУ РУЇНИ УКРАЇНСЬКИХ ПИСЬМЕННИКІВ ХІХ–ХХІ СТОЛІТЬ. Літературний процес: методологія, імена, тенденції, (6). вилучено із https://litp.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/178