КОНЦЕПТ ЖИТТЄВИХ ЦІННОСТЕЙ ЕМІГРАНТІВ У РОМАНАХ «РІВНОВАГА» В. ВИННИЧЕНКА І «ЗАПЛАКАНА ЄВРОПА» Н. ДОЛЯК

Автор(и)

  • Liudmyla Danylenko районний методичний кабінет Бердянської районної ради Запорізької області

Ключові слова:

роман, еміграція, художнє зіставлення, морально-етичні цінності, ідейні пріоритети

Анотація

У статті здійснено спробу дослідити зображення проблеми української еміграції в  романах «Рівновага» В. Винниченка і  «Заплакана Європа» Н. Доляк, а  також зіставити особливості відображення світу і  героїв у  ньому авторами, життя та  творчість яких розділяє століт- ній проміжок. Схарактеризовано морально-етичні й ідейні цінності в  умовах вибору між Батьківщиною і чужиною.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Liudmyla Danylenko, районний методичний кабінет Бердянської районної ради Запорізької області

методист районного методичного кабінету Бердянської районної ради Запорізької області, кандидат філологічних наук.

Посилання

Белімова Т. «Заплакана Європа» Наталки Доляк — роман-симптон сучасної української літерату-

ри [Електронний ресурс] / Т. Белімова. — Режим доступу : http://probapera.org/publication/13/24618/

zaplakana-evropa-natalky-dolyak--roman-symptom-suchasnoji-ukrajinskoji-literatury.html

Винниченко В. Рівновага : роман із життя емігрантів [Електронний ресурс] / В. Винниченко // В. Винниченко. Твори. — Вид. 2-ге. — К. ; Відень : Дзвін, 1919. — Т. 6. — 274 с. — Режим доступу :

http://diasporiana.org.ua/proza/7171-vinnichenko-v-tvori-t-6-rivnovaga/

Доляк Н. Заплакана Європа : роман / Н. Доляк ; передм. В. Гранецької ; худож. О. Семякін. — Харків : Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2013. — 288 с. ; іл.

Пастух Б. Морально-етична концепція в призмі психологізму (на матеріалі роману Володимира Винниченка «Рівновага») [Електронний ресурс] / Б. Пастух. — Режим доступу : http://lnu.edu.ua/

faculty/jur/publications/visnyk27/Statti27_Pastukh

Downloads


Переглядів анотації: 87

Опубліковано

2016-03-04

Як цитувати

Danylenko, L. (2016). КОНЦЕПТ ЖИТТЄВИХ ЦІННОСТЕЙ ЕМІГРАНТІВ У РОМАНАХ «РІВНОВАГА» В. ВИННИЧЕНКА І «ЗАПЛАКАНА ЄВРОПА» Н. ДОЛЯК. Літературний процес: методологія, імена, тенденції, (6). вилучено із https://litp.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/172