РЕТРОСПЕКТИВНИЙ САМОЖИТТЄПИС ГЕРОЇВ РОМАНІВ У ВІРШАХ ЛЕОНІДА ГОРЛАЧА

Автор(и)

  • Valentyna Beliatska

Ключові слова:

ретроспекція, роман у віршах, спогад, образ, сюжетно-композиційний прийом

Анотація

У статті розглянуто спогади-оповіді героїв романів у віршах Леоніда Горлача «Ніч у Вишгороді», «Чисте поле», «Мазепа», прототипами яких є визначні історичні особи. Увага акцентована на прикметній ознаці творів: подієвій ретроспективній насиченості, особливостях художнього розкриття буття Ярослава Мудрого, Івана Сірка, Івана Мазепи та їхній ролі в історії України.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Valentyna Beliatska

доцент кафедри української літератури Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара, кандидат філологічних наук, доцент

Посилання

Бовсунівська T.B. Теорія літературних жанрів: Жанрова парадигма сучасного зарубіжного роману : підручник / T.B. Бовсунівська. — K. : ВПЦ «Київський університет», 2009. — 519 c.

Видатні постаті в історії України ІХ—ХІХ ст.: короткі біогр. нариси, іст. та худ. портрети / за заг.ред. М.І. Панова. — К. : Вища школа, 2002. — 209 с.

Горлач Л. Ніч у Вишгороді / Л. Горлач // Л.Н. Горлач. Слов’янський острів : історичні романи у віршах. — К. : КП «Редакція журналу “Дніпро”», 2008. — С. 161–282.

Горлач Л. Чисте поле / Л. Горлач // Л.Н. Горлач. Слов’янський острів : історичні романи у віршах. — К. : КП «Редакція журналу “Дніпро”», 2008. — С. 477–662.

Горлач Л. Мазепа / Л. Горлач// Леонід Горлач. Мамай. Мазепа. Історичні романи у віршах. — К. : Ярославів вал, 2010. — С. 143–364.

Копистянська Н.Х. Час і простір у мистецтві слова : монографія / Н.Х. Копистянська. — Львів : ПАІС, 2012. — 344 с.

Коскін В. Леонід Горлач: «Пишу історію без гриму і декору» Електронний ресурс] / В. Коскін // Українська літературна газета. — Вересень 2010. — № 18 (24). — Режим доступу : http://

www.litgazeta.com.ua/node/992

Мисливець Н.М. Концепція світу головного героя роману у віршах Леоніда Горлача «Чисте поле» / Н.М. Мисливець // Таїни художнього тексту (до проблеми поетики тексту). — Д. : РВВ ДДУ,

— Т. 3. — С. 100–106.

Тарнашинська Л. До проблеми народження художнього образу в інтерпретаційному полі Івана Франка та Олександра Потебні / Л. Тарнашинська // Презумпція доцільності: Абрис сучасної літе-

ратурознавчої концептології. — К., 2008. — С. 41–55.

Downloads


Переглядів анотації: 84

Опубліковано

2016-03-04

Як цитувати

Beliatska, V. (2016). РЕТРОСПЕКТИВНИЙ САМОЖИТТЄПИС ГЕРОЇВ РОМАНІВ У ВІРШАХ ЛЕОНІДА ГОРЛАЧА. Літературний процес: методологія, імена, тенденції, (6). вилучено із https://litp.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/168