НОВІТНІЙ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНИЙ ПРОСТІР І СУЧАСНА ДРАМАТУРГІЯ: ІНТЕРМЕДІАЛЬНИЙ АСПЕКТ

Автор(и)

  • Leonid Zakaliuzhnyi

Ключові слова:

драматургія, інтермедіальність, комунікація, медіа, постдраматичний театр

Анотація

У статті на матеріалі п’єс українських, польських і  російських письменників розглядається інтермедіальність як іманентна властивість драматургії 2000-х  рр., що постала в  умовах новітнього інформаційно-комунікативного простору. Автор простежує різні форми прояву звернення сучасних драматургів до засобів кіно, телебачення та цифрових медіа у  процесі художніх пошуків, пов’язаних із розширенням комунікативних можливостей творів, написаних для сцени.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Leonid Zakaliuzhnyi

докторант кафедри германської філології та зарубіжної літератури Житомирського державного університету імені Івана Франка, кандидат філологічних наук

Посилання

Асмут Б. Вступ до аналізу драми / Б. Асмут ; пер. з нім. С. Соколовської, Л. Федоренко ; [за наук. ред. д-ра філол. наук, проф. О. Чиркова]. - Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2014. - 220 с.

Бодріяр Ж. Симулякри і симуляція / Ж. Бодріяр ; пер. з фр. В. Ховхун. — К. : Вид-во Соломії Павличко, 2004. — 230 с.

Крим А. Фракція / А. Крим, О. Прогнімак // Київ. — 2005. — № 11. — С. 100–120.

Левченко О. Театр у системі філософської антропології : монографія / О. Левченко. - К. : Нац. центр театр. мистец. ім. Леся Курбаса, 2012. - 296 с.

Леман Х.-Т. Постдраматический театр / Х.-Т. Леман ; [пер. с нем., вступ. ст. и коммент. Н. Исаева; предисл. А. Васильев]. - М. : ABCdesign, 2013.- 312 с.

Липовецкий М. Перформансы насилия: Литературные и театральные эксперименты «новой драмы» / М. Липовецкий, Б. Боймерс. — М. : Новое литературное обозрение, 2012. - 376 с.

Масловська Д. Усе у нас гаразд / Д. Масловська // Сповідь після зламу: Антологія сучасної польської драматургії ; [пер. з пол. ; вступ. ст. Р. Павловський]. - К. : Темпора, 2014. - С. 309–350.

Слаповский А. Самая настоящая любовь: пьесы для больших и малых театров / А. Слаповский. - М. : Время, 2011. - 608 с. - (Серия «Самое время!»).

Шестакова Э. Теоретические аспекты соотношения текстов художественной литературы и массовой коммуникации : специфика эстетической реальности словесности Нового времени /

Элеонора Шестакова. — Донецк : Норд-Пресс, 2005. — 441 c.

Babecki M. Tekst dramatyczny w dobie komunikowania telewizyjnego. Strategie formatowania przekazu // Dramat made (in) Poland ; [Red. W. Baluch]. - Kraków: Księgarnia Akademicka, 2009. - S. 91–107.

Bignell J. Big Brother. Reality TV in the Twenty-first Century / Jonathan Bignell. - Basingstoke : Palgrave Macmillan, 2005. - 190 p.

Hutchings S. Russian Literary Culture in the Camera Age. The Word as Image / Stephen Hutchings. - London and New York : RoutledgeCurzon, 2004. - 225 p.

Kavka M. Love`n the Real; or, How I Learned to Love Reality TV / Misha Kavka // The Spectacle of the Real : From Hollywood to “Reality” TV and Beyond. - Bristol; Portland : Intellect Books, 2005. - P. 93–103.

Koepnick L. Framing Attention Windows of Modern German Culture / Lutz Koepnick. - Baltimore :

The Johns Hopkins University Press, 2007. - 299 p.

Downloads


Переглядів анотації: 86

Опубліковано

2016-03-04

Як цитувати

Zakaliuzhnyi, L. (2016). НОВІТНІЙ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНИЙ ПРОСТІР І СУЧАСНА ДРАМАТУРГІЯ: ІНТЕРМЕДІАЛЬНИЙ АСПЕКТ. Літературний процес: методологія, імена, тенденції, (6). вилучено із https://litp.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/163

Номер

Розділ

Параметри інтермедіального простору