ЗНАЧЕННЯ ПОЕТИЧНОГО СВІТОСПРИЙНЯТТЯ У ФОРМУВАННІ ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТА

Автор(и)

  • Yulia Moskvych

Ключові слова:

гуманізм в освіті, література, поетичне світосприйняття, компетенція, компетентність

Анотація

У статті розглянуто сучасні аспекти розвитку та функціонування освітньої сфери України, підкреслено значущість такої дисципліни, як українська література, у підготовці та вихованні духовно багатої, обдарованої, інтелектуальної молоді. У дослідженні визначено роль поетич- ного світосприйняття у процесі набуття літературної обізнаності студентом, запропоно- вано варіанти опанування знань із літератури у вищих закладах негуманітарного профілю.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Yulia Moskvych

кандидат філологічних наук, доцент

Посилання

Бондарчук П.Ф. Три струни : поезії / Петро Бондарчук. — Донецьк : Донбас, 1980. –127 с.

Гордасевич Г. Сонце, вітер і жінка : поезії / Галина Гордасевич. — Львів : Піраміда, 2001. — 64 с.

Доценко Ю. Золотий апостроф / Юрій Доценко. — Донецьк : УКЦ, 1998. –120 с.

Ковалів Ю. Рух естетичної свідомості в українській поезії першої половини ХХ століття / Юрій Ковалів. — К., 1996. — С. 28.

Куліш П.О. Твори : у 2 т. / Пантелеймон Куліш. — К. : Наукова думка, 1998. –Т. 2. –768 с.

Шевельов Ю. Вибрані праці. Книга ІІ : Літературознавство. — вид. 2-ге / Юрій Шевельов. — К. : ВД «Києво-Могилянська академія», 2008. — 1151 с.

Шевцов С.В. Метафізика поетичного мислення Античності (досвід історико-філософської реконструкції) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора філос. наук : спец. 09.00.05 «Історія філософії» / Шевцов С.В. — Дніпропетровськ, 2008. — 20 с.

Юркевич П. Серце та його значення у духовному житті людини, згідно з ученням слова Божого / Памфіл Юркевич // Юркевич П. Вибране. –К. : Абрис, 1993. — С. 73–114.

Ярмусь С. Кордоцентризм — підстава української духовності й філософії / Степан Ярмусь // Збірник праць ювілейного конгресу у 1000-ліття хрещення Руси-України. — Мюнхен : УВУ, 1988. —

С. 402.

Downloads


Переглядів анотації: 107

Опубліковано

28.12.2015

Як цитувати

Moskvych, Y. (2015). ЗНАЧЕННЯ ПОЕТИЧНОГО СВІТОСПРИЙНЯТТЯ У ФОРМУВАННІ ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТА. Літературний процес: методологія, імена, тенденції, (5). вилучено із https://litp.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/157

Номер

Розділ

Сучасні методологічні і методичні підходи до вивчення художнього тексту