МЕТОДОЛОГІЯ МІФОПОЕТИЧНОГО АНАЛІЗУ ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ (НА ПРИКЛАДІ МІФОЛОГІЧНОЇ ДРАМИ)

Автор(и)

  • Olena Kobsar професор кафедри ділової іноземної мови ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»

Ключові слова:

міфопоетика, міфологічний елемент, міфопоетичний аналіз, міфема, міфологема, текстовий рівень, контекст

Анотація

У статті розглядається міфопоетичний аналіз як аналітичний метод дослідження худож- нього твору, котрий дозволяє виявити у тексті міфологічні мотиви, сюжети, образи на різ- них текстових рівнях та в різних контекстах, визначити їхні функції та вплив на реалізацію авторської ідеї.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Olena Kobsar, професор кафедри ділової іноземної мови ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»

доктор філологічних наук, доцент

Посилання

. Бенвинист Э. Общая лингвистика / Э. Бенвинист. — М. : Прогресс, 1974. — 156 с.

Граудина Л.К. Коннотативные значения языковых единиц в стилистических фигурах / Л.К. Граудина // Словарь. Грамматика. Текст. — М. : Наука, 1996. — С. 342–351.

Коляда О.В. Поняття «міфопоетика» / О.В. Коляда // Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. — 2005. — № 22. — С. 198–199.

Низамиддинов Д.Н. Мифологическая культура / Д.Н. Низамиддинов. — М. : Гелиос, 1993. — 46 с.

Новикова М.А. Методика анализа символических значений / М.А. Новикова, Г.Е. Данилова. — Симферополь : из-ние Симф. гос. ун-та, 1995. — 130 с.

Blumenberg H. Arbeit am Mythos / Hans Blumenberg. — Frankfurt am Main. : Suhrkampf, 1979. — 699 s.

Durand G. Figures mythiques et visages de l’oeuvre: de la mythocritique a la mythanalyse / Gilbert Durand. — Paris : Dunod, 1992. — 364 p.

Genette G. Palimpsestes La literature au second degree / G. Genette. — Рaris, 1982. — 146 s.

Downloads


Переглядів анотації: 506

Опубліковано

28.12.2015

Як цитувати

Kobsar, O. (2015). МЕТОДОЛОГІЯ МІФОПОЕТИЧНОГО АНАЛІЗУ ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ (НА ПРИКЛАДІ МІФОЛОГІЧНОЇ ДРАМИ). Літературний процес: методологія, імена, тенденції, (5). вилучено із https://litp.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/154

Номер

Розділ

Сучасні методологічні і методичні підходи до вивчення художнього тексту