ТРАДИЦІЙНІСТЬ ЗМАЛЮВАННЯ КОЗАЦТВА У ТВОРАХ ДАНИЛА МОРДОВЦЯ

Автор(и)

  • Olga Novyk завідувач кафедри української літератури та компаративістики Бердянського державного педагогічного університету

Ключові слова:

Данило Мордовець, козацтво, український романтизм, образ, традиція

Анотація

Українські романтики змальовують козацтво як потужну силу, втілення державницької ідеї. Творчість Данила Мордовця у другій половині ХІХ століття постає продовженням романтич- них тенденцій у зображенні козацтва. У  статті простежено використання письменником народнопісенних художніх засобів та апелювання до літературної традиції задля збереження героїки історичної доби козацтва.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Olga Novyk, завідувач кафедри української літератури та компаративістики Бердянського державного педагогічного університету

доктор філологічних наук, професор

Посилання

Брацка М. Образ козака — сарматського лицаря в поезії польського романтизму / Марія Брацка //

Київські полоністичні студії. Українсько-польські літературні контексти доби бароко. — Том VI. — К., 2004. — С. 551–558.

Дяченко С. Образ гетьмана Петра Сагайдачного в українській літературі. За романами Д. Мордовця, А. Чайковського, С. Черкасенка / Світлана Дяченко // Дивослово. — 2003. — № 5. —

С. 76–78.

Зайдлер Н.В. Концепція образу козацького ватажка у романі Д. Мордовця «Цар і гетьман» / Н.В. Зайдлер // Наукові записки Серія : Філологічні науки. — Кіровоград : РВГІЦ КДПУ ім. В. Винниченка, 2002. — Вип. 47. — С. 41–48.

Малинська Н.А. Героїчне у фольклорі та літературі. Дискурс канону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора філол. наук : спец. 10.01.07 «Фольклор», 10.01.01 «Українська література» / Н.А. Малинська. — К., 2002. — 35 с.

Малорусский литературный сборник. — Саратов, 1859. — 376 с.

Мордовець Д. З минулого та пережитого / Данило Мордовець // Спогади про Тараса Шевченка / Упоряд. і приміт. В.С. Бородіна, М.М. Павлюка; передм. В.Є. Шубравського. — К. : Дніпро, 1982. —С. 345–351.

Мордовець Д. Напад на Січ. Руданський С. Павло Полуботок / Данило Мордовець. Степан Руданський. — N.-Y. : «Свобода», 1915. — 16+1 с.

Мордовець Д. Сагайдачний : повісті та роман / Данило Мордовець — Львів : Каменяр, 1989. —302 с.

Мордовець Д.Л. Оповідання / Д.Л. Мордовець. — Спб. : Типографія В.С. Балашева, 1885. — 95 с.

Мордовцев Д. Козаки и море. Стихотворные отрывки из истории морских походов Запорожскаго казачества, в начале XVII века / Д. Мордовцев // Малорусский литературный сборник / издал

Д. Мордовцев. — Саратов : В типографии губернскаго правления, 1859. — С. 7–127.

Нахлік Є.К. Пантелеймон Куліш: особистість, письменник, мислитель: наукова монографія [у 2 т.] / Євген Казимирович Нахлік / НАН України. Львівське відділення Інституту літерату-

ри ім. Т.Г. Шевченка. — К. : Український письменник, 2007. — (Серія «Літературознавчі студії».

Вип. 11/12; Міжнародний фонд Пантелеймона Куліша). — Т. 2. Світогляд і творчість Пантелеймона

Куліша. — Вип. 12. — 462 с., [16] арк., іл., портр.

Панов С. Д.Л. Мордовцев и его историческая проза // Мордовцев Д.Л. За чьи грехи? Великий

раскол / С. Панов, А. Ранчин / Составление и подготовка текста Н.Н. Акоповой. Вступ. ст. и комментарии С.И. Панова, А.М. Ранчина. — Москва : Правда, 1990. — С. 3–19.

Пустовіт В.Ю. Данило Мордовець. Літературна постать / В.Ю. Пустовіт. — Луганськ : Знання, 2006. — 64 с.

Семиліточка. Українські народні казки. — К. : Веселка, 1990. — 318 с.

Чотири маловідомі праці Івана Франка // Українське літературознавство. Збірник наукових

праць. — Львів, 2006. — Вип. 68. — С. 366–399.

Downloads


Переглядів анотації: 194

Опубліковано

28.12.2015

Як цитувати

Novyk, O. (2015). ТРАДИЦІЙНІСТЬ ЗМАЛЮВАННЯ КОЗАЦТВА У ТВОРАХ ДАНИЛА МОРДОВЦЯ. Літературний процес: методологія, імена, тенденції, (5). вилучено із https://litp.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/147