МІФОЛОГІЧНИЙ ПРОСТІР ТРИЛОГІЇ ПРО СОНЯЧНИХ ЗАЙЧИКІВ ВСЕВОЛОДА НЕСТАЙКА

Автор(и)

  • Nataliia Resnichenko асистент кафедри новітньої української літератури Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Ключові слова:

літературна казка, фольклорна казка, міф, міфологічний символ

Анотація

У статті розглядається міфологічне тло повісті-казки про Cонячних Зайчиків Всеволода Нестайка, характеризується її образна структура. Аналізується специфіка походження та функціонування літературної казки з точки зору її зв’язку з міфологічними символами.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Nataliia Resnichenko, асистент кафедри новітньої української літератури Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка

кандидат філологічних наук

Посилання

Костецький А. Сонячна країна добра / Анатолій Костецький // Початкова школа. — № 2. — 2000. — С. 58–60.

Колотова О.О. Мотиви «дзеркала» і «задзеркалля» як моделі тут-буття і там-буття в худож-

ніх відображеннях картини світу [Електронний ресурс] / О.О. Колотова. — Режим доступу:

http://nakkkim.edu.ua/sites/default/files/documents/page/%5Bsite-date-dd%5D%5Bsite-date-mm%5D-

%5Bsite-date-yy%5D/%5Buser id%5D/Visnyk_4_11.pdf — Назва з екрану. — Дата звернення: 27.01.15.

Кизилова В.В Художня специфіка української прози для дітей та юнацтва другої половини

ХХ століття: монографія / В.В. Кизилова; Держ. закл. «Луган. нац. ун-т імені Тараса Шевченка». —

Луганськ : Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2013. — 400 с.

Мелетинський Е.М. Поэтика мифа : [монография] / Е.М. Мелетинський. — Москва : Наука, 1976. — 407 с.

Літературознавчий словник-довідник / За ред. Р.Т. Гром’яка, Ю.І. Коваліва, В.І. Теремка. — К. : ВЦ «Академія», 2006. –752 с.

Нестайко В. В Країні Сонячних Зайчиків // В. Нестайко. Казкові пригоди і таємниці: Повісті-казки. — К. : Веселка, Тернопіль : Навчальна книга — Богдан, 2003 — 407 с.

Нестайко В. Чому я пишу для дітей / Всеволод Нестайко // Література Діти. Час: зб. літ.-крит. ст. про дит. літ. / редкол. В.Г. Дончик (голова) та ін. — К. : Веселка, 1980. — Вип. 5. — С. 121–126.

Пропп В.Я. Морфология «волшебной» сказки. Исторические корни волшебной сказки (Собрание трудов В.Я. Проппа.) / В.Я. Пропп. — М. : Лабиринт, 1998. — С. 122.

Downloads


Переглядів анотації: 130

Опубліковано

28.12.2015

Як цитувати

Resnichenko, N. (2015). МІФОЛОГІЧНИЙ ПРОСТІР ТРИЛОГІЇ ПРО СОНЯЧНИХ ЗАЙЧИКІВ ВСЕВОЛОДА НЕСТАЙКА. Літературний процес: методологія, імена, тенденції, (5). вилучено із https://litp.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/128