ЕКЗИСТЕНЦІАЛИ ТУГИ І СТРАХУ У РОМАНАХ І. БАГРЯНОГО «ЛЮДИНА БІЖИТЬ НАД ПРІРВОЮ» ТА Е.М. РЕМАРКА «ЧАС ЖИТИ І ЧАС ПОМИРАТИ»

Автор(и)

  • Nasar Malaniy асистент кафедри теорії і методики викладання української та світової літератур Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка

Ключові слова:

екзистенціалізм, екзистенціал, гранична ситуація, туга, страх

Анотація

У статті окреслюється проблема застосування екзистенціалу як терміна у порівняльних дослідженнях. Аналізуються визначення та класифікація екзистенціалів. Розглядаються осо- бливості художньої реалізації екзистенціалів туги і страху в українській та німецькій прозі про Другу світову війну.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Nasar Malaniy, асистент кафедри теорії і методики викладання української та світової літератур Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка

кандидат філологічних наук

Посилання

Багряний І.П. Вибрані твори / Іван Петрович Багряний. — Упоряд., автор передм. та приміток

М. Балаклицький. — К. : Смолоскип, 2006. — 687 с.

Бердяев Н. Диалектика божественного и человеческого / Николай Александрович Бердяев. —

М. : АСТ; Харьков : Фолио, 2003. — 620 с.

Копилова С.В. Екзистенціали людського буття : автореф. дис... канд. філософ. наук : 09.00.03 /

Світлана Володимирівна Копилова ; Запоріз. нац. ун-т. — Запоріжжя, 2008. — 16 с.

Кьеркегор С. Страх и трепет / Сёрен Кьеркегор. — М. : Республика, 1993. — 383 с.

Разинов Ю.А. Понятия категории и экзистенциала в философии М.Хайдеггера / Ю.А.Разинов //

Вестник Самарского государственного университета. — Самара : Изд-во «Самарский универ-

ситет», 1999. –№1 (11). — С. 57–67.

Ремарк Е.М. Час жити і час помирати : Роман / Еріх Марія Ремарк ; Перекл. з нім. Ю. Петренко;

Післям. З. Лібмана. — К. : Дніпро, 1974. — 328 с.

Хайдеггер и восточная философия: поиски взаимодополнительности культур / Отв.ред.

М.Я. Корнеев, Е.А. Торчинов. 2-е изд. СПб. : Санкт-Петербургское философское общество, 2001. —

с.

Хайдеггер М. Бытие и время / Мартин Хайдеггер ; [пер. с нем. В.В. Бибихина]. — СПб. : Наука,

— 451 с.

Хамітов Н.В., Крилова С.А Філософський словник. Людина і світ / Н.В. Хамітов, С.А. Крилова. —

К. : КНТ : ЦНЛ, 2007. — 264 с.

Downloads


Переглядів анотації: 177

Опубліковано

28.12.2015

Як цитувати

Malaniy, N. (2015). ЕКЗИСТЕНЦІАЛИ ТУГИ І СТРАХУ У РОМАНАХ І. БАГРЯНОГО «ЛЮДИНА БІЖИТЬ НАД ПРІРВОЮ» ТА Е.М. РЕМАРКА «ЧАС ЖИТИ І ЧАС ПОМИРАТИ». Літературний процес: методологія, імена, тенденції, (5). вилучено із https://litp.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/126