ЛІТЕРАТУРНО-ФІЛОСОФСЬКІ ВИМІРИ ЧАСУ У РОМАНІ ЖОРЖ САНД «ГРАФИНЯ РУДОЛЬШТАДТ»

Автор(и)

  • Liliia Sypa викладач кафедри романської філології та компаративістики Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка

Ключові слова:

романтичний роман, хронотоп, час, вічність

Анотація

Розвідка присвячена інтерпретації філософської категорії часу, що постає у романі Жорж Санд «Графиня Рудольштадт» предметом роздумів. В основі дослідження теза «Часу не існує». Акцентовано увагу на вічності як категорії позачасовій, що існує завжди і незмінно.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Августин Св. Сповідь / Cвятий Августин ; пер. з латин. Ю. Мушака. — К. : Основи, 2000. –318 с.

Бахмутский В.Я. Пороги культуры / Владимир Яковлевич Бахмутский. — М. : Гелиос, 2005. –352 с.

Бахтин М.М. Вопросы литературы и естетики / М.М. Бахтин. –М. : Худ. лит., 1975. — 502 с.

Бикульчюс В.В. Поэтика философского романа : учебное пособ. / Витаушас Витауто Бикульчюс. —

Вильнюс : Издательско-редакционный совет МНО. Литовский ССР, 1988. — 71 с.

Булгаков М. Мастер и Маргарита : роман / Михаил Булгаков. — М. : ОЛМА-ПРЕСС, 2005. — 512 с.

Геллер Л. Борьба утопий в ХІХ веке [Электоронный ресурс] / Л. Геллер, М. Нике ; пер.

с фр. И. Булатовского. — Режим доступа : http://www.ownlib.ru/book-13225/geller-leonid/utopiia-vrossii.html

Гуревич А.Я. Представления о времени в средневековой Европе // История и психология /

А.Я. Гуревич. — М., 1971. — С. 159–198.

Забабурова Н.В. Французский философский роман XVIII века [Электронный ресурс] /

Н.В. Забабурова // XVIII век: литература в контексте культуры. — М., 1999. — С. 94–104. — Режим

доступа : http://www.philology.ru/literature3/zababurova-99.htm

Лихачев Д.С. Поэтика художественного времени. Поэтика художественного пространства /

Д.С. Лихачев // Поэтика древнерусской литературы. — М. : Наука, 1979. — С. 209–351.

Повна Симфонія до Святого Письма Старого та Нового Завіту / уклад. і відп. ред. П. Смук. —

Львів : Свічадо, 2004. — 1309 [1] с.

Тороп П.Х. Хронотоп [Электронный ресурс] / П.Х. Тороп // Словарь терминологии тартуско-

московской семиотической школы ; сост. Я. Левченко. — Режим доступа : http: //diction.chat.ru/

Федоров Ф.П. Романтический художественный мир: простанство и время / Федор Полиектович

Федоров. — Рига : Зинатне, 1988. — 454 с.

Хализев В. Теория литературы / Валентин Хализев. — М. : Высшая школа, 2002. — С. 248–249.

Ballanche P-S. Prolégomènes / P.-S. Ballanche // Oeuvres de M. Ballanche / P.-S. Ballanche. — Paris —

Genève : Librairie de J. Barbezat, 1830. –T. III. –P. 25–258.

La Porporina. Entretiens sur Consuelo : actes du colloques présenté par Léon Cellier (Grenoble,

–5 Octobre 1974) / Université des langues et des lettres de Grenoble, Centre d’études des sensibilité. —

Grenoble : Presses Universitaires de Grenoble, 1976. — 147 p.

Reboult P. Introduction / Sand G. Lélia. — Paris : Editions Garnier Frères, 1960. — P. I — LXV.

Sand G. Consuelo. La Comtesse de Rudolstadt : roman / G. Sand. — Paris : Folio classique, 2004. —

(Œuvres : à 2 v. / G. Sand ; V. 1. — 402 ; 572, [1] p.

Sand G. Consuelo. La Comtesse de Rud

Downloads


Переглядів анотації: 112

Опубліковано

28.12.2015

Як цитувати

Sypa, L. (2015). ЛІТЕРАТУРНО-ФІЛОСОФСЬКІ ВИМІРИ ЧАСУ У РОМАНІ ЖОРЖ САНД «ГРАФИНЯ РУДОЛЬШТАДТ». Літературний процес: методологія, імена, тенденції, (5). вилучено із https://litp.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/117

Номер

Розділ

Концептуальні питання літературознавства