ФАБУЛЬНИЙ ПЛЮРАЛІЗМ ТА ВІДКРИТІСТЬ ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ

Автор(и)

  • Iryna Rybalka доцент кафедри англійської філології Маріупольського державного універ- ситету

Ключові слова:

відкритість, інтертекстуальність, фабульний план, фабульний плюралізм, читач, реципієнт, сприйняття

Анотація

У статті подано аналіз прийомів відкриття художнього тексту. Матеріалом для дослідження механізму функціонування таких прийомів обрано роман відомого італійського письменника У.  Еко «Ім’я рози». Найбільша увага приділена множинності фабульних планів як одному з най- ефективніших прийомів реалізації суб’єктивного наміру автора відкрити власний художній текст.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Iryna Rybalka, доцент кафедри англійської філології Маріупольського державного універ- ситету

кандидат філологічних наук

Посилання

Еко У. Ім’я рози : роман / У. Еко ; пер. з італ., передм. та глосарій М.І. Прокопович. — Х. : Фоліо, 2006. — 575 с.

Затонский Д. Модернизм и постмодернизм: Мысли об извечном коловращении изящных и неизящных искусств / Д. Затонский. — Х. : Фолио ; М. : АСТ, 2000. — 256 с.

Зубрицька М. Homo Legens: читання як соціокультурний феномен / М. Зубрицька. — Львів : Літопис, 2004. — 352 с.

Комісар Л. Інтертекстуальність як семіотика, орієнтована на код (аналіз комунікативно-семіо-

тичної теорії Умберто Еко) / Л. Комісар // Мультиверсум : Філософський альманах : [зб. наук. пр.] / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. — К., 2008. — № 68. — С. 26–37.

Костюкович Е.А. Рец. на кн.: Умберто Эко. Имя розы / Е.А. Костюкович // Современная художественная литература за рубежом. — 1982. — № 5. — С. 40–47.

Лизлова С.М. Гра в постмодерністському творі: на матеріалі творчості Ю. Андруховича : дис...

канд. філол. наук: 10.01.06 / Світлана Михайлівна Лизлова ; Донецк. нац. ун-т ім. — Донецьк, 2004. — 190 с.

Сабадаш Ю.С. Гуманізм як феномен італійської культури : моногр. / Ю.С. Сабадаш. — К. : ДАКККіМ, 2008. — 361 с.

Цофнас А.Ю. Присутствующая структура / А.Ю. Цофнас // Философские науки. — 2000. — № 4. — С. 146–153.

Эко У. Заметки на полях «Имени розы» // Эко У. Имя розы. СПб. : Симпозиум, 2000. — С. 597–

Downloads


Переглядів анотації: 137

Опубліковано

28.12.2015

Як цитувати

Rybalka, I. (2015). ФАБУЛЬНИЙ ПЛЮРАЛІЗМ ТА ВІДКРИТІСТЬ ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ. Літературний процес: методологія, імена, тенденції, (5). вилучено із https://litp.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/116

Номер

Розділ

Концептуальні питання літературознавства