СИМУЛЯКРИЗАЦІЯ В АЛЬТІСТОРИЧНОМУ ТВОРІ В. КОЖЕЛЯНКА «ДЕФІЛЯДА В МОСКВІ» ЯК ВИЯВ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У ЛІТЕРАТУРІ

Автор(и)

  • Olga Polishchuk аспірантка кафедри теорії літератури та компаративістики ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»

Ключові слова:

глобалізаційні процеси, симулякризація, квазідокументи, симулякри вдаваної дійсності

Анотація

У статті розглядається феномен симулякра в альтернативно-історичному романі В. Кожелянка «Дефіляда в Москві». Особливостями вияву симулякризації та впливу глобалізації у романі є залучення симулякрів із статусом квазі та симулякрів вдаваної дійсності.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Бодріяр Жан. Симулякри і симуляція / Жан Бодріяр; [пер. з фр. В. Ховхун]. — К. : Вид-во Соломії

Павличко «Основи», 2004. — 230 с.

Галич О. Документальна література та глобалізаційні процеси у світі: монографія / О. Галич. — Луганськ : СПД Рєзніков В.С., 2013. — 264 с.

Денисова Т. Школа американської компаративістики: генеза, історія, характеристика / Тамара Денисова // Національні варіанти літературної компаративістики. — К. : Видавничий дім «Стилос»,

— С. 81–140.

Дзюба І. Глобалізація і майбутнє культури [Електронний ресурс] // Літературний ярмарок. — Режим доступу: http://www.lit-jarmarok.in.ua/index.phpoption=com_content&task=view&id=419&Ite

mid=39

Доманська Є. Історія та сучасна гуманітаристика: дослідження з теорії знання про минуле / Єва Доманська ; пер. з польськ. та англ. В. Склокіна. — К. : Ніка-Центр, 2012. — 264 с.

Енциклопедія постмодернізму / [за ред. Ч. Вінквіста та В. Тейлора ; пер. з англ. В. Шовкун ; наук. ред. пер. О. Шевченко]. — К. : Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2003. — 503 с.

Кожелянко В. Дефіляда в Москві [Електронний ресурс] / В. Кожелянко. — Львів : Кальварія,

— 51 с. — Режим доступу: http://www.rulit.net/books/defilyada-v-moskvi-read-99268-1.html

Куцепал С.В. Французька філософія другої половини ХХ століття: дискурс із префіксом

«пост-» : монографія / С.В. Куцепал. — К. : ПАРАПАН, 2004. — 323 с.

Лімборський І.В. Світова література і глобалізація: монографія / І.В. Лімборський. — Черкаси :

Брама-Україна, 2011. — 192 с.

Толстанова М.В. Влияние глобализации на сферу литературы и науки о ней [Текст] / М.В. Толстанова // Постсоветская литература и эстетика транскультурации: жить некогда, писать

ниоткуда. — М., 2004. — С. 76–88.

Downloads


Переглядів анотації: 122

Опубліковано

28.12.2015

Як цитувати

Polishchuk, O. (2015). СИМУЛЯКРИЗАЦІЯ В АЛЬТІСТОРИЧНОМУ ТВОРІ В. КОЖЕЛЯНКА «ДЕФІЛЯДА В МОСКВІ» ЯК ВИЯВ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У ЛІТЕРАТУРІ. Літературний процес: методологія, імена, тенденції, (5). вилучено із https://litp.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/115

Номер

Розділ

Концептуальні питання літературознавства