ПОРІВНЯЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ Д. ДОНЦОВА-КРИТИКА КРІЗЬ ПРИЗМУ КАТЕГОРІЇ ІРОНІЧНОГО

Автор(и)

  • Victoriia Kolkutina доцент кафедри української та зарубіжної літератур Південно-українського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського

Ключові слова:

категорія іронічного, літературні студії, компаративні дослідження

Анотація

Об’єктом характеристики у статті стали порівняльні дослідження Д. Донцова-літературного критика, який у своїх студіях дослідив концепцію романтичної іронії у вигляді інтегральної час- тини творів М. Гоголя, І. Котляревського, Т. Шевченка, Марка Черемшини, В. Стефаника як вияв їх світобачення і світорозуміння, як підґрунтя цілих світоглядних систем. З’ясовано, що кри- тична рефлексія Д. Донцова своєрідна — це свого роду ідеологія, виражена у художніх формах і образах.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Victoriia Kolkutina, доцент кафедри української та зарубіжної літератур Південно-українського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського

кандидат філологічних наук, доцент

Посилання

Баган О. Вісниківство як понадчасовий феномен: ідеологія, естетика, настроєність / О. Баган //

Вісниківство. Літературна традиція та ідеї. — Дрогобич : КОЛО, 2009. — С. 6–49.

Бахтин М. Автор и герой в эстетической деятельности / М. Бахтин // Эстетика словесного твор-

чества. — М. : Искусство, 1996. — С. 7–180.

Бахтин М. Вопросы литературы и естетики : Исследования разных лет / М. Бахтин. — М. :

Художественная литература, 1975. — 501 с.

Бахтин М. Эстетика словесного творчества / Михаил Бахтин. — М. : Искусство, 1986. — 445 с.

Донцов Д. Дві літератури нашої доби / Д. Донцов. — Торонто : Гомін України, 1958. — 296 с.

Донцов Д. Козак з міліонна свинопасів / Д. Донцов // Вісник. — 1935. — Річник 3. — Т. 2. —

Книжника 5. — С. 97–106.

Донцов Д. Літературна есеїстика : [монографія] / Д. Донцов. — Дрогобич : Відродження, 2009. —

с.

Карнаух-Грибкова Ю. Особливості прояву романтичної іронії в Україні / Ю. Карнаух-Грибкова //

Наукові записки Тернопільського педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. — 2000. —

№ 5. — С. 85–89. — (Серія «Філософія»).

Квіт С. Дмитро Донцов. Ідеологічний портрет : [монографія] / С. Квіт. — К. : ВЦ «Київський

університет», 2000. — 260 с.

Колкутіна В. О. Гончар «Собор» та С. Черкасенко «Про що тирса шелестить»: до проблеми іс-

торико-типологічного зіставлення / Вікторія Колкутіна, Любов Тарабанчук // Магія художнього

слова Олеся Гончара. Матеріали V регіональної студентської науково-практичної конференції

«Гончарівські читання» 14 квітня 2010. — Одеса, 2010. — С. 39–42.

Кузнєцов Ю. Імпресіонізм в українській прозі кінця Х1Х — поч. ХХ ст. / Ю. Кузнєцов. — К. :

Зодіак Еко, 1995. — 303 с.

Кушніренко Сергій: життя після смерті [Електронний ресурс]. — Режим доступу : www.simya.

com.ua

Downloads


Переглядів анотації: 110

Опубліковано

28.12.2015

Як цитувати

Kolkutina, V. (2015). ПОРІВНЯЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ Д. ДОНЦОВА-КРИТИКА КРІЗЬ ПРИЗМУ КАТЕГОРІЇ ІРОНІЧНОГО. Літературний процес: методологія, імена, тенденції, (5). вилучено із https://litp.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/112

Номер

Розділ

Концептуальні питання літературознавства