ПРИТЧОВИЙ ХАРАКТЕР ПОВІСТІ О. КОБИЛЯНСЬКОЇ «НІОБА»

Автор(и)

  • Larisa Zhyzhchenko доцент кафедри української мови та літератури ДНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

Ключові слова:

жанр, притча, повість, проблематика, сюжет

Анотація

У статті розглядаються особливості жанру повісті «Ніоба» О.  Кобилянської. Досліджується вплив притчової структури на жанрові параметри твору. Увагу зосереджено на характе- ристиці сюжету, типу оповіді, міфопоетиці. Проаналізовано проблематику повісті у світлі притчових ознак твору.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Larisa Zhyzhchenko, доцент кафедри української мови та літератури ДНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

кандидат філологічних наук

Посилання

Клим’юк Ю. Притча / Ю. Клим’юк // Лексикон загального та порівняльного літературознав-

ства. — Чернівці : Золоті литаври, 2001. — С. 444–446.

Клим’юк Ю. Притчевість / Ю. Клим’юк // Лексикон загального та порівняльного літературо-

знавства. — Чернівці : Золоті литаври, 2001. — С. 446–447.

Кобилянська О. Ніоба // Твори: у 3 т. / Ольга Кобилянська. — К. : Держ. вид-во худож. літ.,

— Т. 2. — С. 259–371.

Теория литературы : учебное пособие для студ. филол. фак. высш. учеб. заведений: в 2 т. /

[под ред. Н.Д. Тамарченко]. — Т. І : Теория художественного дискурса. Теоретическая поэтика /

Н.Д. Тамарченко, В.И. Тюпа, С.Н. Бройтман. — М. : Издательский центр «Академия», 2004. — 512 с.

Ярхо В.Н. Ниоба / В.Н. Ярхо // Мифы народов мира: энциклопедия в 2 т. / гл. ред. С.А. Токарев. —

М. : Сов. энциклопедия, 1992. — Т. 2. — С. 401.

Downloads


Переглядів анотації: 194

Опубліковано

28.12.2015

Як цитувати

Zhyzhchenko, L. (2015). ПРИТЧОВИЙ ХАРАКТЕР ПОВІСТІ О. КОБИЛЯНСЬКОЇ «НІОБА». Літературний процес: методологія, імена, тенденції, (5). вилучено із https://litp.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/111

Номер

Розділ

Концептуальні питання літературознавства