ТОПОС ЛЬВОВА У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ПРОЗІ

Автор(и)

  • Tetiana Belimova доцент Відкритого міжнародного універси- тету розвитку людини «Україна».

Ключові слова:

топос, фрейм, симулякр, знак, код, наратив

Анотація

У статті окреслено принципові для формування топосу Львова постаті української літера-
тури. Розглянуто деякі аспекти сучасного прозового тексту, у якому відображається відпо-
відна літературна категорія (К. Лукащук, Дара Корній, Б. Коломійчук, А. Процайло, А. Хома).

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Tetiana Belimova, доцент Відкритого міжнародного універси- тету розвитку людини «Україна».

кандидат філологічних наук

Посилання

Андрусів С. Модус національної ідентичності : Львівський текст 30-х років XX століття : моногра-

фія / С. Андрусів. — Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, Тернопіль :

Джура, 2000. — 340 с.

Анісімова Н. Дивне місто із іменем Левів чи Льва: топос європейського міста у модерній ліриці

покоління 80-х років ХХ ст. / Ніна Анісімова // Актуальні проблеми слов’янської філології: лінгвіс-

тика та літературознавство : [міжвуз. зб. наук. ст. / гол. ред. В. Зарва]. — Бердянськ : БДПУ, 2011. —

Вип. VІ. — Ч. 1. — С. 195–207.

Грабович Г. Мітологізація Львова: відлуння присутності чи відсутності / Георгій Грабович //

Грабович Г. Тексти і маски. — К. : Критика. — 2005. — С. 155–181.

Єстаф’євич Н. Львів як континуальний і просторовий надтекст у прозі письменників літератур-

ного угруповання «Дванадцятка» / Наталія Єстаф’євич // Актуальні проблеми слов’янської філоло-

гії. Серія: Лінгвістика і літературознавство: [міжвуз. зб. наук. ст. / гол. ред. В. Зарва]. — Бердянськ :

БДПУ, 2010. — Вип. XXIII. — Ч. 1. — С. 26–33.

Коломийчук Б. Людвисар. Ігри вельмож / Богдан Коломийчук. — Х. : Фоліо, 2013. — 348 с.

Корній Д. Зірка для тебе / Дара Корній. — Х. : Книжковий клуб: «Клуб сімейного дозвілля»,

— 304 с.

Лукащук Х. Лялька-мотанка / Христина Лукащук. — Львів : Астролябія, 2011. — 208 с.

Процайло А. Привид безрукого ката / Андрій Процайло. — Х. : «Фоліо», 2014. — 313 с

Ревакович М. Географія має значення / Марія Ревакович // Критика. — 2009. — № 3–4. — С. 23–27.

Хома А. Лемберг. Під знаменами сонця / Анна Хома. — Х. : Книжковий клуб: «Клуб сімейного

дозвілля», 2014. — 304 с.

Downloads


Переглядів анотації: 236

Опубліковано

28.12.2015

Як цитувати

Belimova, T. (2015). ТОПОС ЛЬВОВА У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ПРОЗІ. Літературний процес: методологія, імена, тенденції, (5). вилучено із https://litp.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/108

Номер

Розділ

Концептуальні питання літературознавства