№ 1 (2012)

Літературний процес: методологія, імена, тенденції

Зміст

Питання поетики

Функціонування міфу в романному наративі (на матеріалі роману Марселя Пруста «Імена країв: ім’я») PDF
Людмила Бондарук
Языковые средства создания колорита эпохи в романе М. Семёновой «Волкодав» PDF (Russian)
Ольга Гамали, Ольга Каневская
Концепт сповідальності у малій прозі Ольги Кобилянської PDF
Анатолій Гуляк, Наталія Науменко
ЛІТУРГІЯ В ПОЕЗІЇ І НА СЦЕНІ (ДО ПИТАННЯ ПРО ТРАНСФОРМАЦІЮ ЖАНРОВОГО КОДУ PDF
Ірина Даниленко
ТРАНСФОРМАЦІЯ ЖАНРУ БАЛАДИ У ТВОРЧОСТІ С. МУШНИКА PDF
Юлія Должанська
ОСОБЛИВОСТІ КОМПОЗИЦІЙНОЇ ПОБУДОВИ СУЧАСНОЇ ФРАНЦУЗЬКОЇ НОВЕЛИ PDF
Олена Клименко
Заголовок як структурний елемент в українській малій прозі «розстріляного відродження» PDF
Світлана Ленська
Семантика концепту «страх» у творчості М. Коцюбинського та Г. Косинки PDF
Аліса Меншій
Застосування інтертекстуального аналізу щодо творів української неолатиністики XVІ–XVIII ст.: підстави і результати PDF
Людмила Шевченко-Савчинська, Ельвіра Швець

Інтермедіальний простір

Ідеї Л. Вітгенштейна як основа розуміння мовних ігор мережевих текстів масової комунікації PDF
Олена Васіна
Активність у сприйнятті інформації як фактор компетентності журналіста PDF
Олександра Гандзюк
Интермедиальные опыты русского постмодернизма: В. Маканин PDF (Russian)
Ольга Калашникова
Комунікативний феномен сучасної реклами як частини повсякдення: психологічні та естетичні параметри PDF
Любов Хавкіна

Епоха Грінченка

Борис Грінченко і «другорядні» українські письменники PDF PDF (English)
Галина Александрова
Borys Hrinchenko and "secondary" Ukrainian writers PDF (English)
Halyna Aleksandrova
Авторська інтерпретація історичних образів у романі П. Куліша «Чорна рада» PDF
Анна Гармата
Фольклоризм як визначальний стильовий засіб в українській прозі першої половини ХІХ століття PDF
Жанна Янковська

Історія науки

Читацькі цінності та канон PDF
Надія Гаврилюк
Від антології до онтології: колекція як спосіб літературної (само)ідентифікації PDF PDF
Олена Галета
Концепция всемирной литературы в монографии П.Д. Боборыкина «Европейский роман в ХІХ столетии» PDF (Russian)
Оксана Зубченко
Семіотичне літературознавство PDF
Лідія Кавун
Комплексний комунікативно-словоцентричний аналіз літературного тексту в контексті семіотичних досліджень PDF
Алла Курінна
Принципи інтерпретації творів масової літератури у сучасному українському літературознавстві PDF
Олена Романенко
Слідами еміграції в сучасній українській прозі (до питання реконструкції поняття «еміграція») PDF
Ганна Скуртул


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.

ISSN: 2412-2475