Языковые средства создания колорита эпохи в романе М. Семёновой «Волкодав»

Ольга Гамали, Ольга Каневская

Анотація


У статті проаналізовано лексико-стилістичні засоби, які створюють у тексті колорит епохи. Встановлено, що лексико-стилістична своєрідність роману є здебільшого результатом вмілого використання застарілої лексики. Ця лексика має стилістичне забарвлення широкого діапазону, що надає всьому твору урочистого, патетичного звучання, допомагає доторкнутися до чарівного світу давнини.

Ключові слова


художній текст; мовні засоби; колорит епохи; художня картина світу; філологічний аналіз тексту

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Поляков М.Я. Вопросы поэтики и художественной семантики / М.Я.Поляков. — М. : Сов. писатель, 1986. — 298 с.

Разводов С. Разбор древнейших полетов. Советский истребитель и жеваный Толкиен / С4ергей Разводов [Электронный ресурс]. — Режим доступа : Ozon.ru

Семёнова М. Волкодав / Мария Семёнова — СПб. : Изд. дом «Азбука-классика», 2006. — 592 с. [Электронный ресурс]. — Режим доступа : http://authors/semenova-maria/semenm02.html


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.