Література ХХІ століття: прогностичний начерк

Ярослав Поліщук

Анотація


Автор оцінює сучасну літературу в процесі її відходу від постмодернізму та творення нової естетичної парадигми. Дефініція нового художнього напряму (автентизму) стає можливою на підставі узагальнення характерних ознак актуальної літературної творчості. Це її підкреслений біографізм, націленість на приватний людський досвід, на документальні джерела. Прикладами слугують твори Герти Мюллер, Оксани Забужко, Василя Шкляра, Ліни Костенко, Юрія Андруховича, Володимира Лиса.


Ключові слова


автентизм; постмодернізм; історія; текст; біографізм; документ; літературна творчість

Повний текст:

PDF

Посилання


Агеєва В. Апологія модерну: обрис ХХ віку: статті та есеї / Віра Агеєва. — К. : Грані-Т, 2011. — 408 с. — (Серія “De profundis”).

Енциклопедія постмодернізму / за ред. Ч. Вінквіста та В. Тейлора; [пер. з англ.]. — К. : Основи, 2003. — 503 с.

Поліщук Я. Ревізії пам’яті. Літературна критика / Ярослав Поліщук. — Луцьк: Твердиня, 2011. —216 с.

Cеменов С.П. Итак, что такое Аутентизм и каково его происхождение? / Сергей Семенов [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://semenov-sp.ru/autentikaciya/autentizm.html. Зчитано 20.10.2011 р.

Ф’ют А. Зустрічі з Іншим / Александер Ф’ют; пер. з польськ. Я. Поліщука. — Харків: Акта, 2009. —268 с.

Hnatiuk O. Po egnanie z Imperium. Ukrai skie dyskusje o to samo ci / Ola Hnatiuk. — Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2003.

White H. Proza historyczna / Hayden White / red. Ewy Doma skiej; przekład z ang. — Kraków: Universitas,

— 370 s.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.