Читацькі цінності та канон

Надія Гаврилюк

Анотація


Стаття продовжує низку публікацій про рецепції поезії у зв’язку з проблемою ієрархії та канону. Будь-який канон відображає певні цінності. Залежність читання і цінностей, які присвоюються окремим авторам у формі канону, досліджується на основі анкетних даних.

Ключові слова


канон; ієрархія; рецепція; цінності

Повний текст:

PDF

Посилання


Агеєва В. Канон як мистецтво пам’ятати / Віра Агеєва. — Сучасність. — 2010. — № 5 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://vsiknygy.net.ua/neformat/6269/

Гаврилюк Н. Література чи ні? / Надія Гаврилюк // Філологічні семінари. Література і паралітература: де межа? / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — К., 2011. — Вип. 14. — 140 с. — С. 68–75.

Гаврилюк Н. Маси versus особистості, або Кому потрібна ієрархія? / Надія Гаврилюк // Слово і Час. — 2010. — № 3. — С. 88–97.

Демська-Будзуляк Л. Зміна поколінь реальність проблеми? / Леся Демська-Будзуляк // Слово і Час. — 2001. — № 1. — 96 с. — С. 28–32.

Зборовська Н. Сучасна масова література в Україні як загальнокультурна проблема / Ніла Зборовська // Слово і Час. — 2007. — № 6. — 96 с. — С. 3.

Зиммель Г. Философия денег / Георг Зиммель // Теория общества. Сборник / Вступ. статья, сост. и общая ред. А.Ф. Филиппова [Пер. с нем., англ. ]. — М. : КАНОН-пресс-Ц, Кучково поле, 1999. — 416 с. — (Серия «LOGICA SOCIALIS»).

Лише чверть молодих українців читають книжки // Українська літературна газета. — 21 вересня 2010 року [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.litgazeta.com.ua/node/973

Пастух Т. Традиція у транскультурному вимірі / Тарас Пастух // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. — Львів, 2008. — Вип. 44. — Ч. 2. — С. 4.

Перкінс Д. Чи можлива історія літератури / Девід Перкінс ; пер. з англ. А. Іщенка. — К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2005. — 152 с.

Поліщук Я. Альтернативна історія літератури — постмодерна парадигма / Ярослав Поліщук // Слово і Час. — 2002. — № 1. — С. 20–27.

Сивокінь Г. Аксіологічна сутність і теоретичний зміст «європейськості» в українській літературі епохи бароко / Григорій Сивокінь // У вимірах сприймання: Теоретичні проблеми художньої літератури, її історії та функцій [Текст] : наукове видання / Національна Академія Наук України, Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка. — К. : Фенікс, 2006. — 230 с. — С. 131.

Сивокінь Г. Сучасність української літератури в історичній перспективі / Григорій Сивокінь // Слово і Час. — 2001. — № 1. — С. 20–28.

Федорів У. Поле влади та літературний канон: до проблеми взаємодії / Уляна Федорів // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. — Львів, 2008. — Вип. 44. — Ч. 2. — С. 17.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.