Часопросторові параметри романів-метафор «Сто років самотності» Габрієля Гарсії Маркеса та «Око прірви» Валерія Шевчука

Natalia Lazarevych

Анотація


У статті розглянуто часопросторові параметри романів «Сто років самотності» Габрієля Гарсії Маркеса та «Око прірви» Валерія Шевчука з точки зору приналежності цих двох творів до метажанру роману-метафори. Художній час виступає як символ більш тривалого історичного часу («Сто років самотності») або засіб репрезентації позачасових світоглядних питань («Око прірви»). В обох романах художній час містить ознаки лінійності та циклічності водночас, що наближує їх до міфу. Художній простір розбито на нерівнозначні частини, задає характери дій персонажів; перехід з одного локусу в інший є ускладненим. У творі Габрієля Гарсії Маркеса у фокусі зображення постійно знаходиться топос Макондо, а персонажі постають об’єктами уваги оповідача лише на час їхнього перебування в цьому топосі. У романі Валерія Шевчука поділ на топоси відповідає поділу тексту на композиційні частини. Часопросторові параметри цих двох творів є не просто фоном розгортання подій, а самодостатнім предметом зображення, що зумовлено специфікою метажанру: роман-метафора являє собою не розповідь про події,
а створення художньої моделі реальності.


Ключові слова


художній час; художній простір; часопросторові параметри; роман-метафора

Повний текст:

PDF

Посилання


Днепров В.Д. Идеи времени и формы времени / Владимир Давыдович Днепров. — Ленинград : Советский писатель, 1980. — 598 с.

Маркес Ґ.Ґ. Сто років самотності: Роман, повісті, оповідання [Електронний ресурс] / Ґабріель Ґарсіа Маркес ; пер. з ісп. — 2004. — Режим доступу : http://www.e-reading.club/bookreader.

php/1003133/Markes_-_Sto_rokiv_samotnosti.html

Тарнашинська Л. Шевчук, ще раз Шевчук, і знову Шевчук..., або Ще один кросворд із колапсоїдом (спроба іронічно-неіронічного прочитання навздогін монографічному дослідженню (роман

«Срібне молоко»)) / Людмила Тарнашинська // Тарнашинська Л. Презумпція доцільності: Абрис сучасної літературознавчої концептології — К. : Києво-Могилянська академія, 2008. — С. 502—507.

Топоров В.Н. Пространство и текст / В.Н. Топоров // Текст: семантика и структура. — М. : Худ. лит., 1983. — С. 227–284.

Шевчук В. Око прірви / Валерій Шевчук. — К. : Український письменник, 1996. — 197 с.

Pettey J. Some Implications of Yellow and Gold in García Márquez’s «One Hundred Years of Solitude»: Color Symbolism, Onomastics, and Anti-Idyll / John Carson Pettey // Revista Hispánica Moderna. — 2000. — № 1. — P. 162–178.

Saldívar J.D. The Dialectics of Our America: Genealogy, Cultural Critique, and Literary History / José David Saldívar., 2002. — 231 p. — (3). — (Post-Contemporary Interventions).


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.