Давньогрецький текст у фентезі-дилогії «Одіссей, син Лаерта» Генрі Лайона Олді

Svitlana Oliinyk

Анотація


У статті зосереджено увагу на інтертекстуальних зв’язках фентезійного роману-дилогії Генрі Лайона Олді (псевдонім харківських письменників Олега Ладиженського та Дмитра Громова). У полі зору перебувають тексти «Іліади» та «Одіссеї», фрагменти давньогрецьких міфів, Платонова концепція Еросу, окремі ідеї Анаксагора. Також у статті порушене наявне в фентезі-дилогії питання
трансформації Гомерової оповіді у вимірах постмодерністського осмислення історії.


Ключові слова


Генрі Лайон Олді; міф; історія; фентезі; Ерос; пам’ять; інтертекстуальність

Повний текст:

PDF

Посилання


Беньямин Вальтер. Учение о подобии. Медиаэстетические произведения. Сб. статей [Электронный ресурс] / пер. с нем. И. Болдырева, А. Белобратова, А. Глазовой, Е. Павлова,

А. Пензина, С. Ромашко, А. Рябовой, Б. Скуратова, И. Чубарова ; филол. ред. пер. A.B. Белобратов ;

ред. Я. Охонько ; состав. и послесл. И. Чубаров, И. Болдырев. — М. : РГГУ, 2012. — 288 с. — (Сер. «Современные гуманитарные исследования», Кн. I). — Режим доступа : http://abuss.narod.ru/Biblio/benjamin4.htm. — Название с экрана. — Дата просмотра: 14.07.2016.

Гомер. Іліада [Електронний ресурс] / Гомер. — Х. : Фоліо, 2006. — 416 с. — [Зарубіжна класика]. — Режим доступу : http://www.ae-lib.org.ua/texts/homer__iliad__ua.htm. — Дата звернення: 14.07.2016.

Жирар Р. Насилие и священное / Р. Жирар ; пер. с фр. Г. Дашевского. — М. : Новое литературное обозрение, 2000. — 400 с.

Зерній Ю.О. Ґенеза та сучасний зміст поняття історичної пам’яті / Ю.О. Зерній // Стратегічні пріоритети. — 2008. — № 1 (6). — С. 32–39.

Ковтун Е.Н. Поэтика необычайного. Художественные миры фантастики, волшебной сказки, утопии, притчи и мифа [Текст] / Е.Н. Ковтун. — М. : Изд-во МГУ, 1999. — 308 с.

Лизина Н.В. Интенции управления временем в архаичных обществах / Н.В. Лизина // Известия Алтайского государственного университета. — 2010. — Вып. № 2-2. — С. 181–183.

Лосев А.Ф. Античная философия истории / А.Ф. Лосев. — М. : Наука, 1977. — 208 с.

Лосев А.Ф. Эрос у Платона / А.Ф. Лосев // Бытие — имя — космос / сост. и ред. А.А. Тахо-Годи. — М. : Мысль, 1993. — 958 с.

Нора П. Теперішнє, нація, пам’ять / П. Нора ; пер. з фр. А. Рєпи. — К. : ТОВ «Видавництво “Кліо”», 2014. — 272 с.

Олди Генри Лайон. Одиссей, сын Лаэрта. Человек Космоса [Электронный ресурс] / Генри Лайон Олди. — М. : Эксмо-Пресс, 2001. — 384 с. — Режим доступа : http://loveread.ec/read_book.

php?id=8032&p=1. — Дата просмотра: 14.07.2016.

Олди Генри Лайон. Одиссей, сын Лаэрта. Человек Номоса [Электронный ресурс] / Генри Лайон Олди. — М. : Эксмо-Пресс, 2000. — 416 с. — Режим доступа : http://loveread.ec/read_book.

php?id=8031&p=1. — Дата просмотра: 14.07.2016.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.