ВІДОБРАЖЕННЯ АРХЕТИПНОГО ОБРАЗУ СОРОЧКИ В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРНІЙ ПРОЗІ 30–60-х рр. ХІХ СТОЛІТТЯ

Zhanna Oleksandrivna Yankovska

Анотація


Поняття архетипу в культурі надзвичайно широке. Література реалізовує арсенал націо-
нально-культурних архетипів в основному через відображення архетипних образів. Дослідження їх в контексті окремо взятого літературного періоду чи напряму, або й у творчості письменника, дає цікавий матеріал, що зумовлює нове прочитання творів, адже архетип є «незнищенною властивістю художнього мислення».
У давні часи предметний світ «розпредмечувався» через наповнення людиною матеріаль-
них об’єктів символічним змістом. Семантика таких символічних «кодів» закріплювалася за
речами, ставала постійною, наскрізною (отже, архетипною), забезпечуючи поєднання із культурою духовною, що давало вихід у сферу фольклору, а звідти — рецептувало у літературну творчість.
У зазначеній розвідці зроблено спробу на основі компаративного аналізу визначити
напрямки рецепції семантичних паралелей використання архетипного образу сорочки в українській літературній прозі 30–60-х рр. ХІХ століття.


Ключові слова


сорочка; архетип; культурний архетип; архетипний образ; символ; семантика; полісемантичність

Повний текст:

PDF

Посилання


Василько З. Символіка фольклорного образу / З. Василько. — Львів : «ДПА Друк», 2004. — 392 с.

Ганна Барвінок. Твори у двох томах. Т. 1 / Ганна Барвінок / упоряд. В. Шендеровський, В. Яременко. — Львів : БаК, 2011. — 572 с.

Давидюк В. Генетично-порівняльний метод нові можливості фольклористичної компаративістики / В. Давидюк // Література. Фольклор. Проблеми поетики. Випуск 36. — К. : Київський націо-

нальний університет імені Тараса Шевченка, 2012. — С. 66–86.

Куліш П. Мартин Гак / П. Куліш // Твори в двох томах. — Т. 2. — К. : Дніпро, 1989. — С. 216–225.

Куліш П. Чорна рада. Хроніка 1663 року / П. Куліш // Твори в двох томах. — Т. 2. — К. : Дніпро, 1989. — С. 5–153.

Музиченко Ярослава. Сорочка / Ярослава Музиченко // 100 найвідоміших образів української міфології / під загальною редакцією доктора філол. наук Олени Таланчук. — К. : Книжковий дім «Орфей», 2002. — С. 420–423.

Наливайко Д. Літературна компаративістика вчора і сьогодні / Д. Наливайко // Сучасна літературна компаративістика:стратегії і методи. Антологія / за загальною редакцією Д. Наливайка. —

К. : Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2009. — С. 5–42.

Стороженко О. Закоханий чорт / О. Стороженко // Твори в двох томах. — Т. 1. — К. : Державне видавництво художньої літератури, 1957. — С. 75–99.

Узенёва Е.С. Рубаха / Е.С. Узенёва // Славянские древности. Этнолингвистический словарь в пяти томах. — Т. 4 / под общей редакцией Н.И. Толстого. — М. : «Международные отношения»,

— С. 485–489.

Франко І.Я. Южнорусская література / І.Я. Франко // Зібрання творів: У 50 т. — Т. 41. — К. : Наукова думка, 1984. — С. 101–161.

Янковська Ж.О. Архетипний образ воріт в українській літературній прозі 30–60-х рр. ХІХ століття // Літературний процес: методологія, імена, тенденції: зб. наук. праць (філологічні науки). —

К. : Київський університет ім. Б. Грінченка; редкол.: О.Є. Бондарева, О.В. Єременко, І.Р. Буніятова

та ін., 2015. — № 5. — 192 с. — С. 143–148.

Янковська Ж.О. До питання про з’ясування теоретичних аспектів фольклоризму української літературної прози І пол. ХІХ ст.: загальні зауваги // Українське літературознавство. Випуск 77. —

Львів : ЛНУ, 2013. — С. 102–110.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.