ПРОПОВІДНИЦЬКА СПАДЩИНА КИРИЛА ТРАНКВІЛІОНА СТАВРОВЕЦЬКОГО ТА ЛЕОНТІЯ КАРПОВИЧА Й «РУНО ОРОШЕННОЄ» ДИМИТРІЯ ТУПТАЛА

Tetiana Ruslanivna Irtuganova

Анотація


Стаття присвячена порівнянню книги Димитрія Туптала «Руно орошенноє» з проповідями класиків українського барокового казання другої половини ХVІІ століття — Кирила Транквіліона Ставровецького та Леонтія Карповича.
Автор статті акцентує увагу на структурі творів. Проповіді Транквіліона Ставровецького
і Карповича відносяться до першого типу української проповіді XVII століття, греко-
слов’янського. «Руно орошенноє» Димитрія Туптала можна віднести до другого типу, латино-польського.
У роботі зосереджено увагу також на художніх особливостях творів. Кількість мета-
фор у спадщині Кирила Транквіліона Ставровецького і Леонтія Карповича менша, ніж у творі Туптала. Коментуючи Святе Письмо, Транквіліон Ставровецький вживає буквальний та алегоричний засіб витлумачення, тоді як у Димитрія Туптала превалює останній.
На відміну від проповідницьких творів деяких авторів XVII століття, у тому числі
й Димитрія Туптала, казання Карповича не містять присвят та епіграфів, однак вони тради-
ційно закінчуються молитвою, присвяченою святому, якому призначена проповідь.


Ключові слова


бароко; українська барокова проповідь; гомілетика; оповідання-міраклі; метафора

Повний текст:

PDF

Посилання


Вомперский В.П. Риторики в России ХVІІ–ХVІІІ вв. / В.П. Вомперский. — М. : Наука, 1988. — 180 с.

Димитрій Туптало. Руно орошенноє / Туптало Димитрій // Сіверянський літопис.— 2009.— № 4.— С. 151–174.

Димитрій Туптало. Руно орошенноє / Туптало Димитрій. — Чернігів : Друкарня Свято-Троїцького монастиря, 1683. — 6+107 арк.

Кирило Транквіліон Ставровецький. Євангеліє учительноє / Транквіліон Ставровецький Кирило. — Рохманово, 1619. — 548 арк.

Крекотень В. Новелістичні жанри давньої української прози. Вибрані праці / В. Крекотень. — К. : НАН України, Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка, К. : Обереги, 1999, С. 188–205.

Левшун Л. Леонтий Карпович. Жизнь и творчество / Л. Левшун. — Минск : Экономпресс, 2001. — 288 с.

Маслов С. Кирилл Транквиллион-Ставровецкий и его литературная деятельность / С.И. Маслов. — Киев : Наукова думка, 1984. — 246 с.

Огієнко І. «Руно орошенное» св. Димитрія Ростовського / І. Огієнко / Професор. рада Кам’янець-Поділ. держ. укр. ун-ту. — Кам’янець-Подільський : Друк. держ. укр. ун-ту, 1920. — 8 с.

Огієнко І. Значення святителя Димитрія в українській церкві і в українській культурі / І. Огієнко / [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://risu.org.ua/ua/index/monitoring/religious_

digest/38343/

Попов М.Свящ. Св. Димитрий Ростовский и его труды (с 17 рисунками) / М. Попов. — СПб. : Типография, 1910. — 355 с.

Поселянин Е. Святитель Димитрий Ростовский и его творения / Е. Поселянин // Русский паломник, 1909. — № 17. —С. 268–270.

Савченко І.Чудеса від ікони Божої Матері Іллінської в літературній обробці Димитрія Ростовського (Туптала) / І. Савченко // Сіверянський літопис. — 2000. — № 2. — С. 42–48.

Титов Ф.И. Св. Димитрий, митрополит Ростовский, бывший ученик Киевской духовной академии (1651–1709) / Ф.И. Титов // Труды Киевской духовной академии. —1909. —№ 3. — С. 173–249.

Федотова М. Ораторская проза Димитрия Ростовского (украинский период: 1670–1700 гг.) : автореф. дис. на соискание ученой степени кандидата филол. наук : спец. 10.01.01 «Русская літера-

тура» / М. Федотова. — СПб. — 1995.— 23 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.