ЖАНРОВІ МОДИФІКАЦІЇ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО РОМАНУ У ТВОРЧОСТІ ВІЛЬЯМА ГОЛДІНГА. РОМАН-ПРИТЧА «ВОЛОДАР МУХ»

Nataliya Viacheslavivna Dmytrenko

Анотація


У статті розглядається художня спадщина Вільяма Голдінга крізь призму жанрових модифікацій інтелектуального роману у європейській літературі ХХ століття. Статтю присвячено комплексному аналізу видозмін інтелектуального роману, притчовим формам оповіді на матеріалі творчості Вільяма Голдінга. «Володар мух» розглядається у міфологічному аспекті, аналізуються образи-символи роману.


Ключові слова


інтелектуальна проза; роман-притча; міф; образ-символ

Повний текст:

PDF

Посилання


Голдінг В. Володар мух / Вільям Голдинг ; Соломія Дмитрівна Павличко (пер.), Соломія Дмитрівна Павличко (передмова). — К. : Основи, 2000. — 254 с.

Голдинг У. Зримая тьма: Роман / Уильям Голдинг / Е. Мирошниченко (пер. с англ.). — К. : Ника-Центр, 1997. — 384 с. — Голдинг Уильям. Избранное: Романы, притча: Пер.с англ. — М. : ТЕРРА, 1996. — 464 с.

Голдинг У. Собрание сочинений: Пер. с англ. / Уильям Голдинг / М.А. Шерешевская (сост.). — СПб. : Симпозиум (Ex Libris). — Т. 3: Шпиль. — СПб. : Симпозиум, 1999. — 464 с.

Голдинг У. Собрание сочинений: Пер. с англ. / Уильям Голдинг / М.А. Шерешевская (сост.). — СПб.: Симпозиум (Ex Libris). — Т. 2: Свободное падение. — СПб. : Симпозиум, 1999.— 496 с.

Голдинг У. Собрание сочинений: Пер. с англ. / Уильям Голдинг / М.А. Шерешевская (сост.), Н. Эдельман (пер.). — СПб. : Симпозиум (Ex Libris). — Т. 4: Зримая тьма; Ритуалы плавания. — СПб. : Симпозиум, 2000. — 543 с.

Мірошниченко Л.Я. Філософські домінанти художнього світуВільяма Голдінґа у романахморської трилогії «До краю землі» : автореф. дис. канд. філол. наук: 10.01.04 / Л.Я. Мірошниченко;

НАН України. Ін-т л-ри ім. Т.Г. Шевченка. —К., 1999. — 22 с.

Пестерев В. Модификации романной формы в прозе Запада второй половины ХХ столетия [Електронний ресурс] / В. Пестерев. — Режим доступу: http://mreadz.com/new/index.php?id=2353&pages=15

Чамеев А.А. Уильям Голдинг — сочинитель притч [Електронний ресурс] / А. Чамеев. — Режим доступу: http://www.philology.ru/literature3/chameev-96.htm


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.