ПРОБЛЕМА ІДЕНТИЧНОСТІ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ У ПОВІСТЯХ «СПАЛЕНЕ ЛИСТЯ» ГАЛИНИ ПАГУТЯК І «ВЕЖА З ЧОРНОГО ДЕРЕВА» ДЖОНА ФАУЛЗА

Halyna Ivanivna Bokshan

Анотація


У статті з’ясовано специфіку неоміфологічної інтерпретації проблеми ідентичності твор-
чої особистості у повістях «Спалене листя» Г. Пагутяк і «Вежа з чорного дерева» Дж. Фаулза. Аналізується ресемантизований обома авторами міфологічний мотив подорожі, що набуває ознак ініціаційного випробування. Досліджується міфосемантика образу лісу як «іншого світу». Увага приділяється створенню письменниками неоміфологічної формації паралельних світів з відмінними темпоральними характеристиками. Розглядається властивий готичній традиції образ дзеркала, що увиразнює набуття іншого статусу в результаті ініціації. Жіночі персонажі у повістях «Спалене листя» і «Вежа з чорного дерева» характеризуються як утілення архетипу первозданної жінки, семантику якого експліковано у праці К. П. Естес. Акцентується кореляція цих образів з мотивом туги за втраченим раєм.
Пропонуються висновки про своєрідність переосмислення Г. Пагутяк і Дж. Фаулзом про-
блеми ідентичності творчої особистості через реактуалізацію міфологічних мотивів і архе-
типних образів, а також про типологічну спорідненість міфомислення обох письменників.


Ключові слова


неоміфологічна інтерпретація; ідентичність творчої особистості; міфологічний мотив подорожі; ініціаційне випробування; архетип первозданної жінки; часові аберації

Повний текст:

PDF

Посилання


Артюх А. Проза Галини Пагутяк: герметичність як домінанта індивідуального стилю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.01.01 «Українська література» /

А. Артюх. — К., 2009. — 21 с.

Біла І. Метароман Галини Пагутяк: текст і контекст : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.01.01 «Українська література» / І. Біла. — Дніпропетровськ, 2011. — 20 с.

Вишницька Ю. Віднайти рай: текстові варіації міфологічного початку Галини Пагутяк / Ю. Вишницька // Филология и культурология: сборник научных докладов. — Варшава, 2015. — С. 12–21.

Дроздовський Д. Опозиція метафізичного й авангардного мистецтва в повісті «Вежа з чорного дерева» Дж. Фаулза / Д. Дроздовський // Питання літературознавства. — 2013. — Вип. 88. — С. 106–

Євченко О. Засоби інтелектуалізації у повісті Дж. Фаулза «Вежа з чорного дерева» / О. Євченко // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. — 2012. — Вип. 61. — С. 177–

Карабльова О. Художні версії проблеми самотності у сучасній жіночій прозі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.01.01 «Українська література» / О. Карабльова. —

К., 2004. — 20 с.

Мелетинский Е. О литературных архетипах / Е. Мелетинский. — М., 1994. — 136 с.

Пагутяк Г. Спалене листя // Захід сонця в Урожі / Галина Пагутяк. — Львів : ЛА «Піраміда», 2007. — С. 299–334.

Павличко С. Лабіринти мислення : інтелектуальний роман сучасної Великої Британії // Зарубіжна література : дослідж. та критич. Статті / С. Павличко. — К. Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2001. — С. 271–389.

Погребная Я. Актуальные вопросы современной мифопоэтики [Электронный ресурс] / Я. Погребная. — Режим доступа: http://royallib.com/book/pogrebnaya_yana/aktualnie_problemi_

sovremennoy_mifopoetiki.html

Фаулз Дж. Вежа з чорного дерева. Елідюк. Бідолашний Коко. Загадка / Пер. з англ. В. Ружицького, Д. Стельмаха. — К. : Дніпро, 1986. — 276 с.

Эстес К.П. Бегущая с волками. Женский архетип в мифах и сказаниях / К. П. Эстес. — М. : Издательство «София», 2010. — 496 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.