ПРОБЛЕМА ІДЕНТИЧНОСТІ У ПОЕМАХ «АРХІМЕД» І «КУРБАС» ІВАНА СВІТЛИЧНОГО: ЕКЗИСТЕНЦІАЛЬНЕ ПРОЧИТАННЯ

Anna Leonidivna Tokman

Анотація


Стаття присвячена проблемі ідентичності у художньому тексті. Автор досліджує поезію
Івана Світличного, яка спрямована на визначення типів людей і явищ. Увагу сфокусовано
на екзистенції людини та її самоусвідомленні своєї унікальності. Ідентифікація та ідентич-
ність розглядаються крізь призму художньої специфіки тексту. Дослідник визначив особли-
вості поетики та стилю творів.


Ключові слова


проблема ідентичності; художній текст; поезія Івана Світличного; екзистенція; самоусвідомлення; ідентифікація; поетика; стиль

Повний текст:

PDF PDF

Посилання


Козловець М.А. Феномен національної ідентичності: виклики глобалізації : монографія / М.А. Козловець. — Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І.Франка, 2009. — 558 с.

Коцюбинська М. Іван Світличний, шістдесятник / Михайлина Коцюбинська // Іван Світличний. У мене — тільки слово. — Х. : Фоліо, 1994. — С. 5–27.

Плужник Є.П. Поезії / Євген Плужник. — К. : Рад. письменник, 1988. — 415 с.

Русская советская поэзия / Сост. В. Огнев и В. Фогельсон. — М. : Худ. лит., 1990. — 654 с.

Світличний І. У мене — тільки слово / Іван Світличний. — Х. : Фоліо, 1994. — 431 с.

Стус В. Феномен доби (сходження на Голгофу слави) / Василь Стус. ‑‑ К. : Товариство «Знання»України, ВПЦ «Знання», 1993. — 96 с.

Тичина П. Сонячні Кларнети. Поезії / Павло Тичина. — К. : Дніпро, 1990.

Українка Леся. Твори : У 2 т. — Т.1. Поетичні твори. Драматичні твори / Леся Українка. — К. : Наук.думка, 1986. —605 с.

Хайдеггер М. Бытие и время / Мартин Хайдеггер ; [ пер. с нем. В.В. Бибихина]. — М. : AdMarginem, 1997. — 452 с.

Юркевич П. Серце та його значення у духовному житті людини, згідно з ученням слова Божого / Памфіл Юркевич // Юркевич П. Вибране. — К. : Абрис, 1993. — С. 73–114.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.